Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Įgyvendinami projektai

PROJEKTAS „ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS MODULIO DIEGIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE“ NR. 02-022-P-0003

Projektu sprendžiama problema - nėra galimybių dalį savivaldybės teikiamų paslaugų gauti elektroniniu būdu, t. y.... 2023-10-12

Milagainių kaimo bendruomenėje įgyvendintas projektas „Vieninga bendruomenė – keliaukime kartu 2023“

Rugpjūčio 26 d., Milagainių kaimo bendruomenės nariai buvo kviečiami praleisti dieną kartu ir keliauti į pajūrį.... 2023-09-06

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras nuo 2023 m. liepos mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės... 2023-08-24

DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS JONAVOS MIESTE

Projektas Nr. 04.5.1-TID-R-514-21-0003 Jonavos rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą... 2023-08-07

Projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”

Projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje,... 2023-07-11

Projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“

Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais „Jonavos rajono socialinių paslaugų centras“... 2023-06-02

BAIGTAS PROJEKTAS NR. 08-4.1-ESFA-V-416-02-0004 „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą... 2023-05-30

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti... 2023-05-04

Baigiamas įgyvendinti projektas „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Jonavos rajono savivaldybėje“

Jonavos rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų... 2022-10-27

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-VILNIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO (TOLIAU-IIVP) PROJEKTĄ

Užbaigtas dar vienas „Rail Balticos“ geležinkelio teritorijų planavimo etapas – nustatytos konkrečios teritorijos,... 2022-10-20

Koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmas

Jonavos rajono savivaldybėje pasirašyta keturių institucijų bendradarbiavimo sutartis dėl Jonavoje sukurto atsako į... 2022-09-19

Baigtas įgyvendinti projektas „Kūryba – mano viltis: žmonių su negalia integravimas į sveiką visuomenę kultūrinėmis priemonėmis“

Jonavos kultūros centras pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr.... 2022-07-26