Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems suteikti, pakeisti ar panaikinti numerius žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) . Raštas su sprendimu dėl numerio suteikimo ar keitimo išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Atnaujinimo data 2024-01-04
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/asr

2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83679/asr

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintos Adresų formavimo taisyklės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197831/asr

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintas Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.391601/asr

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku: 1. Prašymą. 2. Valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymą apie įregistruotą žemės sklypą nekilnojamojo turto registre (kopiją). 3. Detaliojo plano brėžinį, pagal kurį būtų galima nustatyti objekto buvimo vietą (kopiją). 4. Jei adresas suteikiamas sklypui – žemės sklypo nuosavybės teisė ar kitą valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopiją. 5. Jei adresas suteikiamas butui – pastato, kuriame yra butas, aukšto plano kopiją. 6. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt): 1. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu). 2. Detaliojo plano brėžinį, pagal kurį būtų galima nustatyti objekto buvimo vietą (skaitmeninę kopiją). 3. Jei adresas suteikiamas butui – pastato, kuriame yra butas, aukšto plano skaitmeninę kopiją. 4. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Administracinės paslaugos teikėjas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vedėja

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 500 59, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vedėja

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 500 59, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti