Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2018-2020 m. dešimt Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių 1-4 klasėse ne mažiau kaip 30 mokinių ir 5-8 klasėse ne mažiau kaip 40 mokinių, buvo aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonėmis bei įrangos komplektais.

Projekto vykdymo I etapo metu (2018 m.) mokyklos gavo įvairias mokymo priemones 1-4 klasių mokinių gamtamoksliniam ugdymui: optikos, naudingųjų iškasenų, gamtos tyrinėjimo rinkinius, žiūronus, mikroskopus, mini meteo stoteles, svarstykles, matavimo indus, šaldiklius, virykles ir kt., kurių vertė 29 288 Eur.

Projekto vykdymo II etapo metu (2019 m. ir 2020 m. pr.) mokyklos buvo aprūpintos įvairiomis 5-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų mokymo (si) priemonėmis: mokomaisiais elektronikos, mechanikos, matavimo, dujų rinkimo priemonių rinkiniais, kompasais, lupomis, mikroskopais ir kt., kurių vertė 31 879 Eur.        

Projekto informacinėje ir duomenų valdymo svetainėje www.vedlys.smm.lt mokytojai gali rasti metodinę medžiagą (pamokų aprašymus), kaip tinkamai ir saugiai panaudoti gautas mokymo priemones pamokose.

Be to, 2020 m. (balandžio mėn.) savivaldybės mokyklos papildomai gavo kompiuterinę įrangą ugdymo procesui organizuoti ir vykdyti nuotoliniu būdu, kurios vertė 120 908 Eur.

Bendra mokymo priemonių ir įrangos, kuria savivaldybės mokyklos yra aprūpintos šio projekto dėka,  vertė – 182 075 Eur.