Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Įgyvendinami projektai

PROJEKTAS NR. 07-015-P-0001 „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“ Europos socialinio fondo agentūra kartu su Jonavos rajono savivaldybės administracija 2023 m. spalio 25 d. pasirašė... 2023-11-24 Skelbiama regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ projekto partnerio atranka Jonavos rajono savivaldybėje Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti... 2023-11-13 Projektas „Centralizuotos švietimo sistemos sukūrimas Jonavos rajone“ (Nr. 02-085-P-0014) Šiuo metu Jonavos r. savivaldybėje veikia elektroninio priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas... 2023-10-24 PROJEKTAS „ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS MODULIO DIEGIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE“ NR. 02-022-P-0003 Projektu sprendžiama problema - nėra galimybių dalį savivaldybės teikiamų paslaugų gauti elektroniniu būdu, t. y.... 2023-10-12 Milagainių kaimo bendruomenėje įgyvendintas projektas „Vieninga bendruomenė – keliaukime kartu 2023“ Rugpjūčio 26 d., Milagainių kaimo bendruomenės nariai buvo kviečiami praleisti dieną kartu ir keliauti į pajūrį.... 2023-09-06 Jonavos rajono socialinių paslaugų centras prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Jonavos rajono socialinių paslaugų centras nuo 2023 m. liepos mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės... 2023-08-24 DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS JONAVOS MIESTE Projektas Nr. 04.5.1-TID-R-514-21-0003 Jonavos rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą... 2023-08-07 Projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas” Projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje,... 2023-07-11 Projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais „Jonavos rajono socialinių paslaugų centras“... 2023-06-02 BAIGTAS PROJEKTAS NR. 08-4.1-ESFA-V-416-02-0004 „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ Projekto tikslas - sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą... 2023-05-30 Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse Jonavos rajono socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti... 2023-05-04 Baigiamas įgyvendinti projektas „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Jonavos rajono savivaldybėje“ Jonavos rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų... 2022-10-27