Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje. Išduodama teisingumo ministro  nustatytos formos pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą.

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išduodamos: - Lietuvos Respublikos piliečiams; - nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje. Dėl pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimo, asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba paslaugą galima užsakyti elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS) https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.

Asmens prašymu prie pažymos išduodama daugiakalbė standartinė forma pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191. 

Parengtą pažymą paslaugos gavėjas gali atsiimti kreipiantis tiesiogiai į Jonavos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių, 123 kab. 

Atnaujinimo data 2024-02-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas;

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

Mokėjimo pavedimo išrašas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis valstybės rinkliavos sumokėjimą

Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei dėl pažymos kreipiasi įgaliotas asmuo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija (dokumentai), kuriuos gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šią informaciją ar (ir) dokumentus):

1. Informacija apie pareiškėjo ankstesnes santuokas, ištuoką, buvusio sutuoktinio mirtį nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrine baze, jeigu šie duomenys į minėtą bazę yra įtraukti (Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje saugoma informacija apie visus Lietuvos Respublikoje veikiančių civilinės metrikacijos įstaigų nuo 1993 m. įregistruotus civilinės būklės aktų įrašus, o informacija apie įregistruotus gimimo įrašus – nuo 1986 m.);

2. Informacija apie pareiškėjo neveiksnumą gali būti nustatoma remiantis Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro (Tilto g. 17, LT-01101 Vilnius ) duomenimis, jeigu šie duomenys yra įtraukti į registrą (registras veikia nuo 2011 m. sausio 1 d.).

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. (8 349) 50071, 8 615 50358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Justina Botyrienė,

tel. (8 349)  50071, 8 686 63607,

el. paštas justina.botyriene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė,

tel. (8 349) 50071, 8 698 86923,

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt

cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

6 Eur

Įmokos kodas : 52846

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo sąskaitą: LT247300010112394300

Gavėjo bankas: Swedbank

Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir ar kito asmens duomenis.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS),  https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas