Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyrius

Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas

Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas

Sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai išdavimas

Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimas

Sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimas

Sutikimų įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę išdavimas (prašymų nagrinėjimas, Tarybos sprendimų projektų rengimas) ir sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, išdavimas (prašymų nagrinėjimas, Tarybos sprendimų projektų rengimas)

Valstybinių žemės sklypų (jų dalių) esančių miestų ir miestelių teritorijose valdymas, naudojimas ir disponavimas

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais

Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas

Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas

Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Topografinių ir inžinerinių planų derinimas

Jonavos miesto inžineriniai tinklai (skenuotos, vektorizuotos planšetės)

Architektų prašymų formos

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto rengimas, derinimas, tvirtinimas

Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas

Planavimo sąlygų sąvado išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti