Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Švietimo stebėsena

Švietimo stebėsenos paskirtis - sudaryti sąlygas visiems švietimo valdymo subjektams priimti pagrįstus sprendimus ir vykdyti švietimo kokybę laiduojantį valdymą (LR švietimo įstatymas, 53 str.).

Jonavos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas
Jonavps rajono savivaldybės švietimo būklė 2016-2020 m.

 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINĖ STATISTINĖ INFORMACIJA

Švietimo įstaigos tipas (grupė)

Mokyklų skaičius

Besimokančiųjų skaičius

Pagal  ikimokyklinio ugdymo programą

 pagal  priešmokyklinio ugdymo

programą

pagal formaliojo švietimo programas

pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą

IŠ VISO

Pradinės mokyklos

2

0

40

446

0

486

Pagrindinės mokyklos

tarp jų:

7

325

73

1260

12

1670

mokykla-daugiafunkcis centras

4

240

57

560

0

857

Progimnazijos

3

60

43

1576

0

1679

 Gimnazijos

tarp jų:

3

0

0

1467

0

1467

suaugusiųjų ir jaunimo mokykla:

- suaugusiųjų klasės

- jaunimo klasės

1

0

0

254

59

0

313

Bendrojo ugdymo mokyklos

15

385

156

4749

12

5302

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (ikimokyklinės)

tarp jų:

6

1103

224

0

0

1327

Formalųjį švietimą  papildančio ugdymo  mokyklos (meno, sporto)

2

x

x

x

x

x

Iš viso

23

1488

380

4749

12

6629

Šaltinis – Švietimo valdymo informacinė sistema