Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama asmenims, kuriems reikalingi duomenys apie išsilavinimą, darbo stažą bei gautas pajamas iš Savivaldybės administracijos veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo. Išduodamos archyvo pažymos apie draudžiamąsias pajamas ir darbo stažą  gyventojams senatvės pensijai skirti ar perskaičiuoti, našlių pensijai, netekto darbingumo pensijai, netekus maitintojo.
Atnaujinimo data 2024-02-01
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1FEF229DA7C6

2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6

3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E

4. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d97ab8c03b4c11e5aee6f3ae4a9cfa2d

5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9027790065a611e4b6b89037654e22b1

6. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos archyvą arba teikiant prašymą registruotu laišku:

  1. Prašymą.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją).
  3. Darbo knygelės įrašų kopiją (tik tie lapai iš kurios darbovietės reikalinga pažyma ir pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais). Jeigu dingusi darbo knygelė, nurodomos darbovietės, kur buvo dirbta ir datos. Moterims nurodyti tikslias vaikų gimimo datas, jei vaikai gimę 1984 - 1994 m. laikotarpiu.
  4. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

  1. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
  2. Darbo knygelės įrašų skaitmenines arba skenuotas kopijas.

   3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus archyvo tvarkytoja Agnė Gražulytė, tel. 8 349 59813, el. paštas agne.grazulyte@jonava.lt

Bendrojo skyriaus archyvo tvarkytoja  Violeta Šaltytė, tel. 8 349 59813, el. paštas violeta.saltyte@jonava.lt

Teisės ir personalo skyriaus vyresnioji specialistė Sigita Čepienė, tel. 8 349 50086, el. paštas sigita.cepiene@jonava.lt

Centralizuotos buhalterijos buhalterė Alvyda Kazlauskienė, tel. 8 349 20047, el. paštas alvyda.kazlauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus vedėja Aira Kaunietė, tel. 8 349 58740, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti