Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą.

Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Leidimai neišduodami asmenims jaunesniems nei 18 metų; įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas; gyvenantiems kartu su asmenimis, įrašytais į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos, teistais už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrių, išduodamas Leidimo dublikatas.

Paslaugos atvejai:

  1. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimas;
  2. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti leidimo dublikato išdavimas;
  3. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti papildymas;
  4. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti patikslinimas;
  5. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti galiojimo sustabdymas;
  6. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti galiojimo sustabdymo panaikinimas;
  7. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti galiojimo panaikinimas.

Prašymas visais atvejais teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais per e. pristatymo sistemą ar savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą išduoti leidimą ar jo neišduoti informuojamas jam atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Leidimas išduodamas atvykus į savivaldybės administraciją.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).
Atnaujinimo data 2024-06-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 ,,Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. B1-5 „Dėl kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Visais atvejais prašymas.

2. Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija.

3. Pažymos, kad asmuo laikantis pavojingą šunį ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos.

4. Pažymos, kad asmuo laikantis pavojingą šunį ir kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas.

Teistumo (neteistumo) pažymas išduoda, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų pagrindu.                                                      

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešosios tvarkos skyrius

Tel. +370 349 20 707; +370 349 59 157

El. p. vts@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Andrius Venckus

Tel. +370 349 59 157

El. p. andrius.venckus@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti