Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis

SPRENDIMAI DĖL PIRKIMO NEVYKDYMO PER CENTRINĘ PERKANČIĄJĄ ORGANIZACIJĄ (CPO)

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo nevykdymo per CPO pagrindimas

 Pirkimo Nr. (CVP IS)

Pirkimo paskelbimo data

 

Bakalėjos prekių pirkimas Jonavos rajono savivaldybės kontroliuojamoms, viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms

Pirkimas nėra atliekamas naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, kadangi kataloge tokios prekės nėra siūlomos.

533941

2021-02-26

 

Nekilnojamojo turto rinkos vertės ir inžinerinių tinklų su įrenginiais, elektros perdavimo linijų su įrenginiais, inžinerinių tinklų įrangos rinkos vertės nustatymas 

Pirkimas nėra atliekamas naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, kadangi kataloge poreikius atitinkančios paslaugos šiuo metu nesiūlomos.

543089

2021-04-22

 

Parko įrengimo Jonavos mieste tarp Chemikų g., P. Vaičiūno g. ir A. Kulviečio g. statybos darbai (1 etapas), geodezinės išpildomosios nuotraukos ir kadastrinės bylos parengimas

Pirkimas nėra atliekamas naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, kadangi kataloge tokio tipo statybos darbai nesiūlomi.

558866

2021-08-05

 

Centrinio miesto stadiono Žeimių g. 17, Jonavoje, metalinių tribūnų atnaujinimo darbai bei išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas

Pirkimas nėra atliekamas naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, kadangi kataloge tokio tipo statybos darbai nesiūlomi.

560995

2021-08-20

 

Jonavos meno mokyklos pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 31248), Jonavos r. sav., Jonavos m., Žeimių g. 6, kapitalinio remonto projektas

Pirkimas nėra atliekamas naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, kadangi kataloge nėra galimybės nusipirkti kultūros paveldo statinių projektavimo paslaugų.

566465

2021-09-27

 1.

Jonavos rajono savivaldybės namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų surinkimo, transportavimo bei pašalinimo regioniniame atliekų tvarkymo sąvartyne paslaugos

Pirkimas nėra atliekamas naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu (toliau – CPO katalogas), kadangi tokios paslaugos kataloge nėra siūlomos.

587062

2022-02-22

2.

Programinės įrangos MyLOBster (toliau – Programa) eksploatavimo, priežiūros, tobulinimo ir konsultavimo paslaugos

Pirkimas nėra atliekamas naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu (toliau – CPO katalogas), kadangi tokios paslaugos kataloge nėra siūlomos.

588434

2022-03-02

9.

Jonavos rajono inžinerinių statinių, esančių valstybinėje ir savivaldybės žemėje daugiabučių namų teritorijose, įrengimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbai

Pirkimas nėra atliekamas naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu (toliau – CPO), kadangi perkami įkainiai bus taikomi daugiabučių namų kiemų sutvarkymui (pravažiuojamiesiems keliams, pėsčiųjų takams, automobilių parkavimo aikštelėms). Visi šie statiniai yra I arba II grupės nesudėtingi statiniai. CPO kataloge statybos darbus įsigyti galima ypatingiems ir neypatingiems statiniams. Taikant reikalavimus aukštesnės kategorijos statiniui būtų keliamas perteklinis reikalavimas.

589564

2022-03-08

 

Jonavos r. J. Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro dalies patalpų paprastasis remontas

Pirkimas nėra atliekamas naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu (toliau – CPO katalogas), kadangi CPO kataloge nėra siūloma įsigyti visų reikalingų paprastojo remonto darbų.

591543

2022-03-17

 

Jonavos rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų statinių projektų ekspertizė

Pirkimas nėra atliekamas naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) katalogu, kadangi vadovaujantis bendradarbiavimo sutartimi (Sutarties objektas yra Savivaldybei skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo lėšos – valstybės biudžeto dotacijos – vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti pagal teisės aktų ir šios Sutarties sąlygas su Kelių direkcija suderintą objektų sąrašą), kuri pasirašoma su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau - Direkcija) savivaldybė įsipareigoja pateikti Direkcijai atliktų darbų (paslaugų) ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3), ko nėra numatyta CPO sutartyse.

592278

2022-03-22

  Riedlenčių parko Joninių slėnyje, Jonavos mieste, naujos statybos projekto parengimas bei projekto vykdymo priežiūros paslauga Pirkimas nėra atliekamas naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) katalogu, kadangi perkant projektavimo paslaugas CPO kataloge, vienintelis pasiūlymų vertinimo kriterijus yra kaina ir nėra galimybės vertinant pasiūlymus pasirinkti kokybinių kriterijų. Taip pat siekiamas įsigyti projektas yra individualus ir išskirtinis, techninėje specifikacijoje keliami uždaviniai - specifiniai ir unikalūs, todėl CPO negali pasiūlyti šio pirkimo perkamam objektui tinkamų projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikiančių teikėjų, kurie turėtų reikiamą patirtį ir patyrusius specialistus, tinkamai ir atsakingai įvertintų projektuojamo parko išskirtinumą. Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas ketinantys teikti teikėjai turės atitikti specifinius patirties bei kvalifikacijos reikalavimus (kuriuos perkančioji organizacija kelia šiame pirkime). Pirkimo komisijos nuomone, siekiant nusipirkti kokybiškas paslaugas, kainos kriterijaus lyginamasis svoris perkant projektavimo paslaugas neturėtų sudaryti daugiau nei 70 procentų, kitus balus skiriant siūlomų specialistų patirčiai konkrečioje srityje. Be to, tipinėse CPO sutartyse yra nurodyta, jog perkančioji organizacija įsipareigoja „per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo pateikti Tiekėjui visus Paslaugų teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją “, todėl nėra galimybės numatyti, kad tiekėjas savo sąskaita turės atlikti topografiją su gretimybėmis, geologinius tyrimus (pagal poreikį), o tokie reikalavimai yra numatyti perkamo objekto techninėje specifikacijoje.

601303

2022-05-09

  Nesudėtingų statinių esančių teritorijoje prie Jonavos r. sav., Jonavos m., J. Basanavičiaus g. 7 rekonstravimo projekto parengimas

Pirkimas nėra atliekamas naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) katalogu, kadangi projektavimo paslaugos buvo perkamos CPO kataloge, tačiau nebuvo gauta pasiūlymų.

615538

2022-07-21

Pagrindimas, kodėl per CPO neperkamos vietinių kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir paprastojo remonto projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos

Pagrindimas, kodėl neperkamos per CPO Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva ruožo nuo 0,041 iki 0,191 km kapitalinio remonto įrengiant žiedinę sankryžą techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Pagrindimas, kodėl neperkamos per CPO naujos statybos baseino projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Pagrindimas, kodėl neperkami per CPO Kiaušiniai Jonavos rajono savivaldybės kontroliuojamoms, viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms

Pagrindimas, kodėl neperkamos per CPO naujos statybos Šeimynos pastato, adresu: Panerių g. 7, Jonava, projektavimo paslaugos

Pagrindimas, kodėl neperkama per CPO Žuvis Jonavos rajono savivaldybės kontroliuojamoms, viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms

Pagrindimas, kodėl neperkami per CPO Duonos ir kiti konditeriniai gaminiai Jonavos rajono savivaldybės kontroliuojamoms, viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms

Pagrindimas, kodėl neperkami per CPO Pieno produktai Jonavos rajono savivaldybės kontroliuojamoms, viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms