Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Prevencinės socialinės paslaugos

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms, bendruomenėms), siekiant stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, skatinti bendruomenės įtrauktį.

Prevencines socialines paslaugas Jonavos rajono savivaldybėje organizuoja ir teikia:

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras (Chemikų g. 136, Jonava, el. paštas soc.centras@jonavosspc.lt, tel. (8 349) 547 22) – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene, šeimos konferencija;

Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešosios bibliotekos Atvirasis jaunimo centras (Vasario 16-osios g. 31 Jonava (II korpusas, I aukštas), el. paštas jaunimas@jonbiblioteka.lt, tel. (8 349) 475 16) – atvirasis darbas su jaunimu.

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:

Socialinių paslaugų įstatymas

Socialinių paslaugų katalogas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 6 d. sprendimas Nr. 1TS-52 „Dėl pavedimo Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai Jonavos rajono savivaldybėje

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 16 d. sprendimas Nr. 1TS-139 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“