Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis - pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.
Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliajam vaikų švietimui priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas, kurį vykdo muzikos, dailės, kitos menų ir sporto mokyklos.
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 15 str.).
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2023 METAIS
Informacija

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2022 METAIS
Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašas
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir programų sąrašas
Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla  http://www.jmm.lt