Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Jonavos rajone viešosiose vietose išdavimą mokėti nereikia. Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia.

Atvejai:

A. Leidimo išdavimas;

B. Leidimo dublikato išdavimas;

C. Leidimo papildymas;

D. Leidimo patikslinimas;

E. Leidimo galiojimo sustabdymas;

F. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;

H. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai arba jo įgalioti asmenys išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose. Leidimas galioja Jonavos rajono savivaldybės X seniūnijos teritorijoje. Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją, per e. pristatymas informacinę sistemą ar pateikti prašymą elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (e-paslaugos).

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Atnaujinimo data 2024-02-22
Prekybos vietų sąrašas ir galimi prekybos būdai
Atsisiųsti
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimas Nr. 1TS-86 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės prekybos viešose vietose ir rinkliavų nustatymo nuostatų patvirtinimo“

 2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-15 įsakymas Nr. 13B-929 „Dėl prekybos vietų skaičiaus nustatymo ir leidimų išdavimo tvarkos Jonavos rajono savivaldybės viešosiose vietose“

Leidimo išdavimo tvarka

3. LR žemės ūkio ministro 2009-05-15 d. įsakymu Nr.3D- 357 patvirtintas „Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašas"

4. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr.13B-1276 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos administruojamų vietinių rinkliavų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Atvejai: A. Leidimo išdavimas. Asmuo turi pateikti:

Prašymą.

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dokumentą, liudijantį, kad jam (arba įmonei) suteikta teisė verstis tam tikros rūšies prekių pardavimu.

Lengvatą patvirtinančio dokumento kopiją (jei priklauso lengvata).

Pageidaujantys prekiauti ar teikti paslaugas savo įsirengtame kioske ar paviljone – rašytinį pritarimą statyti laikiną statinį, kuris išduodamas atsižvelgiant į Statybos įstatymo reikalavimus.

Vietinės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (rekomenduojame rinkliavą sumokėti po to, kai paslaugos vykdytojas informuos kokio dydžio rinkliavą reikia sumokėti).

B. Leidimo dublikato išdavimas; C. Leidimo papildymas; D. Leidimo patikslinimas; E. Leidimo galiojimo sustabdymas; F. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas; H. Leidimo galiojimo panaikinimas Asmuo turi pateikti:

Motyvuotą prašymą, kuriame būtina nurodyti išduoto leidimo išdavimo datą, Nr.

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Siunčiant prašymą paštu, siunčiamas prašymas ir kitų dokumentų kopijos. Teikiant prašymą elektroniniu būdu oficialiu seniūnijos elektroninio pašto adresu arba per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt, pateikiamos prašymo ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos, – skenuotos, fotografuotos ir pan.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. +370 349 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos seniūnė Eglė Pinkevičienė,

tel. +370 349 20703,

el. p. egle.pinkeviciene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. +370 349 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnijos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė,

tel. +370 349 73101,

el. p. vilma-akvile.karobliene@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. +370 349 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. +370 349 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė,

tel. +370 349 35937,

el. p. lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. +370 349 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. +370 349 78048,

el. p. zeimiu.seniunija@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimai išduodami per 5 darbo dienas.

Jeigu yra pateikiamas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, seniūnas per 2 darbo dienas raštu praneša pareiškėjui apie pateiktų dokumentų trūkumus.

Apie atsisakymą išduoti Leidimą pareiškėjas informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų išduoti Leidimą, pateikimo dienos.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina ir lengvatos (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Rinkliavų dydžiai

Rinkliava mokama į sąskaitą Nr. LT75 40100 0510 0429 2266, įmokos kodas 246
Prašymo forma
Atsisiųsti