Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Kokybės krepšelis

       Jonavos rajono savivaldybė

 

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir savivaldybių lėšomis.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019–2023 m.
Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.
Daugiau informacijos apie projektą čia

PROJEKTO I ETAPE DALYVAVO
Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras
Mokinio individualumo atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos
Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras
Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas
Jonavos „Lietavos" pagrindinė mokykla

Mokykla spėjo pajusti „Kokybės krepšelio" naudą

PROJEKTO II ETAPE DALYVAVO
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
Gimnazijoje svarbūs pokyčiai
Aš – pasaulio dalis
ralio_fpv_hd_Jeronimo_Ralio.mp4
STEM ugdymas taikant tarpdalykinių projektų metodą
Jonavos Panerio pradinė mokykla
Kokybės krepšelio veiklų pradžia
Įgyvendinamos veiklos 2021-2022 mokslo metais
„Kokybės krepšelio" įtaka gamtamokslinio projektinio ugdymo įgyvendinimui
Atnaujinta informacinių technologijų klasė

Suplanuotų veiklų  įgyvendinimui mokyklos gavo ir panaudojo 424292,0 Eur (398752,0 Eur – ES lėšos,  25540,0 Eur – Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos).         
Projektas baigėsi 2023 m. lapkričio mėn.