Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą (LR švietimo įstatymas, 8 str.)

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas      Pakeitimas
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo, nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas   pakeitimas
Kompleksiškai teikiamos pagalbos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas

Informacinis portalas specialistams ir tėveliams apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą www.ikimokyklinis.lt