Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Kokybės politika

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                   Jonavos rajono savivaldybės

                                                                                   administracijos direktoriaus

                                                                                   2015m. balandžio 22d.

                                                                                   įsakymu Nr. 13B - 0598

 

 

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KOKYBĖS POLITIKA

MISIJA

Vadovaujantis vietos savivaldos ir viešojo administravimo principais, plėtoti ir skatinti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą, užtikrinti viešojo administravimo funkcijų vykdymą bei kokybiškų, gyventojų poreikius bei interesus atitinkančių, viešųjų paslaugų teikimą Jonavos rajono savivaldybėje.

 

VIZIJA

Jonavos rajono savivaldybėje gyvena išsilavinusi, aktyvi, kūrybinga, sveika ir socialiai saugi visuomenė. Moderni ir išvystyta pramonės ir verslo infrastruktūra, subalansuota švietimo įstaigų sistema, teikiamos aukštu subsidiarumo lygiu pasižyminčios viešosios paslaugos, nuolatos peržiūrima ir mažinama administracinė našta verslui. Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios privataus ir viešojo sektoriaus organizacijos funkcionuoja, remiantis darnaus vystymosi principais, ir taip kuria darnią aplinką. Įdiegtos modernios dirbtinio intelekto pagrindu veikiančios aplinkos būklės monitoringo sistemos, aplinkos taršos mažinimo priemonės bei tikslingai išplėtota turizmo ir rekreacijos infrastruktūra. Konkurencingas žemės bei miškų ūkis, bendruomeniškumu ir iniciatyvumu grindžiama kaimo plėtra.

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ĮSIPAREIGOJA:

  • remti darbuotojų iniciatyvą gerinant paslaugų kokybę, ir nuolatos kelti jų kvalifikaciją;
  • plėsti šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimą teikiant paslaugas;
  • sudaryti sąlygas rajono gyventojams prisidėti prie savivaldybės paslaugų gerinimo ir atsižvelgti į jų pasiūlymus;
  • kasmet vadovybinės analizės metu peržiūrėti ir nustatyti kokybės politiką ir tikslus;
  • užtikrinti kokybės vadybos sistemos reikalavimų vykdymą ir nuolat gerinti jos rezultatyvumą.

__________________