Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės. Valdų duomenys atnaujinami:

1. Kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;

2. Valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;

3. Valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

1. Registro duomenų teikėjo prašymu;

2. Įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;

3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;

4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.

Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į Savivaldybės administraciją arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją.

 

Atnaujinimo data 2024-06-10
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Žemės ūkio valdos valdytojo (fizinio ar juridinio) asmens ir korespondencijos duomenis;

Vieno nekilnojamojo daikto, kuris bus įregistruotas valdos centru, duomenis;

Valdoje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos rūšį pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių Duomenų teikėjas turi pateikti dokumentus arba jų kopijas:

Valdos valdytojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (fizinio asmens); registravimo pažymėjimą (juridinio asmens).

Įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą, jeigu duomenis teikia įgaliotas asmuo.

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jeigu valda bus registruojama partnerystės pagrindu.

Žemės nuosavybės dokumentus ar nekilnojamojo daikto naudojimo sutartį, neįregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu nekilnojamasis daiktas nei vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise.

Valstybinės žemės ploto naudojimo teisės patvirtinimo dokumentą, jeigu prašyme įregistruoti valdą bus nurodyti valstybinės žemės ploto duomenys.

Ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą, jeigu prašyme įregistruoti valdą bus pažymėtas ekologinio ūkininkavimo metodas.

Sutartis dėl srutų išlaistymo, mėšlo pardavimo (perleidimo), jeigu prašyme įregistruoti valdą bus nurodytos tokios sutartys.

Sutikimą dėl partnerio išregistravimo.

Mirties faktą liudijantį dokumentą (medicininę pažymą), mirus valdos valdytojui.

Notaro patvirtintą paveldėjimo teisės liudijimo kopiją.

Pagal poreikį ir kitus dokumentus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jurgita Smilingienė

Žemės ūkio ir skyriaus specialistė

tel.+370 349 54673

jurgita.smilingiene@jonava.lt

Vitalija Šafronienė

Žemės ūkio skyriaus specialistė

tel.+370 349 50221

vitalija.safroniene@jonava.lt

Audronė Stankevičienė

Žemės ūkio skyriaus specialistė

tel.+370 349 50221
mob. tel.+370 620 45739

audrone.stankeviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Jonas Marčiukaitis,

tel. +370 349 50002

el. paštas jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą naudojantis Elektroniniais valdžios vartais https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43648/23380 

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis

Prašymas perduoti žemės ūkio valdą

Prašymas dėl išregistravimo

Prašymas išregistruoti žemės ūkio valdą

Prašymas dėl įregistravimo