Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai išdavimas

nistracinės paslaugos pavadinimas

Sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Sutikimai suteikia teisę įrengti reklaminius įrenginius (reklaminius stendus, skydus, stulpus, vitrinas ir pan.), išskyrus reklaminius įrenginius, skirtus išorinei politinei reklamai, statyti daugiabučių namų gyventojų poreikiams skirtus laikinuosius nesudėtinguosius poilsio ir sporto paskirties inžinerinius statinius, kurių parametrai atitinka statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 3 lentelėje nustatytus reikalavimus ir naudoti minėtais įrenginiais ar laikinaisiais nesudėtingaisiais statiniais užimtą valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai,  įgyvendinant valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje statomi laikinieji nesudėtingieji statiniai ir naudojama valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius sutvarkant bei prižiūrint miesto ir miestelio vietovėje esančias viešąsias erdves, pritaikant jas vietos gyventojų poreikiams, statyti/rekonstruoti komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikšteles (toliau – konteinerių aikštelės), statyti  laikinuosius nesudėtinguosius prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinius (kioskus, paviljonus, lauko kavinių aptarnavimo statinius) ir naudoti jais užimtą valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Statomo laikinojo nesudėtingojo statinio užimamas plotas negali būti didesnis kaip 25 kv. m.

Sutikimus išduoda arba atsisako išduoti savivaldybės meras arba įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius.

 

Atnaujinimo data 2024-01-23
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas

2. Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą  (užpildytą elektroniniu būdu per Žemės informacinę sistemą (ŽIS)) ir reikiamus dokumentus, kurie nurodyti sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai išdavimo taisyklėse

Asmenys, atsakingi už paslaugos suteikimą

Vilma Tamošiūnienė

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

Tel. 8 349 20 729

El. paštas: vilma.tamosiuniene@jonava.lt 

Administracinės paslaugos vadovas

Erika Glinskaitė

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vedėja tel. 8 349  50 009,

el. paštas erika.glinskaite@jonava.lt 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

El. būdu teikiama paslauga per ŽIS inicijuojamos ŽPDRS paslaugas

(https://www.zpdris.ltwww.planuojustatau.lt)

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti