Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Specialusis ugdymas

Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose specialusis ugdymas yra teikiamas visose bendrojo ugdymo mokyklose, integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius į bendrojo ugdymo klases ir Jonavos „Neries" pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje 7 (6)–16 metų mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (iki 21 metų – labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), mokytis pagal pritaikytas pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą.
6 (5) metų vaikams – pagal pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programą ir (ar) vaikams iki 6 (5) metų – pagal pritaikytą ikimokyklinio ugdymo programą, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, jeigu jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, sudaromos sąlygos ugdytis arčiau jo gyvenamosios vietos esančioje ikimokyklinio ugdymo mokykloje ir Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Bitutė", Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė" jungtinėse ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio specialiojo ugdymo grupėse.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys specialiųjų poreikių vaikų ugdymą yra skelbiami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro svetainėje, kurios internetinės svetainės adresas yra  http://www.sppc.lt