Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Valstybinių žemės sklypų (jų dalių) esančių miestų ir miestelių teritorijose valdymas, naudojimas ir disponavimas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Valstybinės žemės sklypų (jo dalies) nuoma ne aukciono būdu ir panauda (prašymų nagrinėjimas, patikra vietoje, Tarybos sprendimų projektų rengimas, sutarčių sudarymas / keitimas / nutraukimas)

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Valstybinės žemės sklypai, miestų ir miestelių teritorijose, išnuomojami ar perduodami neatlygintinai naudotis atsižvelgiant į prašyme išreikštą asmens, turinčio teisę išsinuomoti ar neatlygintinai naudoti žemės sklypą, valią –nuomoti ar neatlygintinai naudoti valstybinės žemės sklypą.

Valstybinės žemės patikėtinis turėdamas visus reikiamus dokumentus per 20 darbo dienų priima sprendimą išnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą ir parengia valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutarties projektą.

Atnaujinimo data 2024-01-05
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimas Nr. 260 ,,Dėl naudojimų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimas Nr. 1428 „Dėl valstybės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimas Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“.

5. Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą išnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą teikiamas dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruoto valstybinės žemės sklypo. Prašyme nurodoma:

1. fizinio ar juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, elektroninis paštas, telefonas;

2. valstybinės žemės sklypo kadastro numeris, adresas, prašomo perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypo plotas;

3. statinių ar įrenginių, esančių prašomame perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklype, unikalūs numeriai

(jeigu prašoma perduoti neatlygintinai naudotis prie statinių ar įrenginių naudojamą valstybinės žemės sklypą);

4. pageidaujamas naudojimosi terminas;

5. valstybės ar savivaldybės funkcijos, kurioms vykdyti reikia valstybinės žemės sklypo, arba veikla, kuriai vykdyti reikia valstybinės žemės sklypo, jeigu prašymą teikia tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija.

Administracinės paslaugos teikėjas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vyr.  specialistė

Vilma Tamošiūnienė

tel. 8 349 207 29, el. p. vilma.tamosiuniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vedėja

Erika Glinskaitė

tel.: 8 349 500 59, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga suteikiama nemokamai
   
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys