Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Nuompinigių kompensavimas

NUOMOS MOKESČIO KOMPENSACIJA

Kas yra nuomos mokesčio kompensacija ir kaip tai veikia?

                      Šeimos, kurios tinkamą būstą nuomojasi rinkoje iš kitų fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus savivaldybei priklausantį būstą, švietimo įstaigų valdomus bendrabučius, taip pat asmens ar šeimos narių artimuosius giminaičius) ir turi teisę į paramą pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą gali gauti komercine tvarka mokamo nuomos mokesčio kompensaciją. Kompensacija mokama už kiekvieną nuomos mėnesį nuo tada, kai kompensacija yra paskiriama iki tol, kol galioja nuomos sutartis.

Kokio dydžio yra nuomos mokesčio kompensacija?

                      Nuomos mokesčio kompensacijos dydis yra skirtingas skirtingose savivaldybėse. Jis kasmet, Vyriausybės nustatyta tvarka, yra perskaičiuojamas, įvertinant socialinės apsaugos ir darbo ministerijos metams tvirtinamus bazinius kompensacijos dydžius.

Visais atvejais nuompinigių kompensacija negali būti didesnė, nei nuomos sutartyje įrašytas nuompinigių dydis.

Ar kasmet kompensacijos dydis keisis? Ar gali būti, kad kitais metais nebus skirta lėšų ir kompensacijos mokėjimas bus nutrauktas arba susidarys laikotarpis metų pradžioje, kai dar nėra naujų teisės aktų ir kompensacija nebemokama?

              Kompensacijos dydis kasmet gali keistis, jei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įvertinus pokyčius būsto nuomos rinkoje, pakeis bazinius kompensacijos dydžius. Lėšas numatoma skirti kiekvienais metais įvertinant poreikį, t. y. paskaičiavus kiek kompensacijų yra mokama ir kiek tam reikės lėšų einamaisiais metais, todėl turėtų būti užtikrintas kompensacijos mokėjimas visą laikotarpį, kol galioja nuomos sutartis, nuomininkai gyvena nuomojamame būste ir turi teisę į paramą pagal valstybės Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Kompensacija mokama už praėjusį mėnesį, iki einamojo mėnesio 25 d. nuomininkui arba rašytiniu nuomininko prašymu tiesiogiai nuomotojui. Tai pakankamas laikotarpis metų pradžioje, kad būtų apskaičiuoti kompensacijų dydžiai. Jei visgi laiku negautumėme lėšų, kompensacija už vėluojamą laikotarpį būtų išmokama vėliau kartu su sekančiomis išmokomis. Panašiai atsitiktų ir tuomet, jei nuomininkai įsiskolintų už būsto nuomą. Savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyta tvarka kompensacijos mokėjimas galėtų būti sustabdytas, tačiau vėliau, nuomininkui padengus įsiskolinimą, kompensacijos mokėjimas būtų atnaujinamas, sumokant kompensaciją ir už tą laikotarpį, kai jos mokėjimas buvo sustabdytas.

Kokius reikalavimus turi atitikti nuomos sutartis?

             Nuomos sutartis tarp nuomotojo ir nuomininko turi būti sudaryta raštu, ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. Sutartyje turi būti nurodytas nuomos mokesčio dydis, kartu gyvenantys šeimos nariai, taip pat sutartis turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Kitų sutarties sąlygų savivaldybės administracija nereguliuoja.

Kas turi teisę pretenduoti į nuomos mokesčio kompensaciją?

Teisę į fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančio būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus nurodytus reikalavimus:

 1. Asmenys ir šeimos norėdami gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, - į savivaldybės, kurioje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.
 2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių;
 3. Neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;
 4. Įstatyme nustatyta tvarka išsinuomojo fiziniams asmenims (išskyrus asmens ar šeimos narių artimuosius giminaičius) ar juridiniams asmenims priklausantį būstą (išskyrus savivaldybei priklausantį būstą, švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų nuomojamus nuosavybės, patikėjimo, panaudos ar kita teise valdomus bendrabučius), jeigu apskaičiuotas metinis nuomojamo būsto nuomos sutartyje nurodytas būsto nuomos mokesčio dydis neviršija 60 procentų faktinių deklaruotų asmens ar šeimos pajamų. 
 5. Teisę į fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančio būsto faktinio nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, kuriems nesuteiktas socialinis būstas.
 6. Teisė į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją nustatoma, kai neviršijami šie dydžiai:

Asmenų sk.

Pajamos

Turtas

Asmuo be šeimos

 8 976 Eur/m.

 9 856 Eur.

Dviejų ar trijų asmenų šeima

18 656 Eur/m.

19 712 Eur.

Keturių ar daugiau asmenų šeima

 21 824 Eur/m.

 39 424 Eur.

Ar naudojantis nuomos mokesčio kompensacija bus galima pretenduoti į kitas paramos formas?

                      Taip. Gaunant kompensaciją galima ir gauti valstybės remiamą būsto kreditą ir laukti eilėje socialinio būsto nuomos. Visi kompensaciją gaunantys asmenys ar šeimos, kompensacijos gavimo metu, išlieka įrašytos sąrašuose socialinio būsto nuomai.

Ką reikia daryti, norint gauti nuomos mokesčio kompensaciją?

                       Norint gauti nuomos mokesčio kompensaciją, reikia kreiptis į savivaldybės administraciją, pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatyta tvarką, pagal asmens deklaruotą gyvenamą vietą ir pateikti prašymą bei nuomojamo būsto nuomos sutartį. Tiems, kas jau įsirašę į sąrašus, gali tekti atnaujinti duomenis apie gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį ir turimą turtą, įskaitant per metus gautas pajamas.

Kokius mokesčius turi mokėti būsto nuomotojas ir ar reikia kaip nors įteisinti nuomos veiklą?

https://www.vmi.lt/evmi/kaip-apmokestinamos-gyvenamosios-paskirties-nekilnojamojo-turto-nuomos-pajamos-

https://www.vmi.lt/evmi/kodel-verta-sudaryti-ir-iregistruoti-turto-nuomos-panaudos-sutarti-nekilnojamojo-turto-registre-ir-kaip-ta-padaryti-

Ką daryti, jei nepavyksta susirasti tinkamo nuomojamo būsto?

                      Savivaldybės administracija nepadės nei nuomininkams susirasti nuomotojo, nei nuomotojams susirasti tinkamo nuomininko. Taip pat nereguliuosime nuomos sąlygų, negarantuosime už nuomininkų įsipareigojimų vykdymą ir neturėsime poveikio priemonių nuomotojams, kurie vienai pageidaujančiai šeimai sutinka išnuomoti būstą, o kitai atsisako.

Ką dar svarbaus būtina žinoti?

                     Kompensaciją gaunantys asmenys ar šeimos privalo kasmet iki gegužės 1 d. deklaruoti savo turtą, įskaitant pajamas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. To nepadarius, bus nutraukiamas kompensacijos mokėjimas.

Be to, svarbu žinoti, kad asmenys ar šeimos, kurios nuomos mokesčio kompensacijos gavimo metu praranda teisę į šią kompensaciją, nedelsiant privalo pranešti apie tai savivaldybės administracijai ir grąžinti neteisėtai gautos kompensacijos dalį. Nustačius neteisėto kompensacijos gavimo atvejus, kompensacijos mokėjimas nutraukiamas, o savivaldybės administracijos sprendimas išieškoti neteisėtai išmokėtą kompensaciją yra vykdomasis dokumentas ir jeigu šis sprendimas nevykdomas geranoriškai, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Pagrindiniai atvejai, kai pasikeitus šeimos sudėčiai, šeimos narių darbo užmokesčiui bei kitoms aplinkybėms prarandama teisė gauti kompensaciją:

 • Nuomininkai negyvena nuomojamame būste;
 • Nutraukiama arba pasibaigia ir nepratęsiama nuomos sutartis;
 • Nedeklaruojamas turtas, įskaitant pajamas;
 • Įsigyjamas gyventi tinkamas šeimai būstas;
 • Šeimos pajamos ir turtas viršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus dydžius.

                      Išsamesnę informaciją galima gauti atvykus konsultacijai į Jonavos rajono savivaldybės administracijos 319 kabinetą arba telefonu 8 349 207 24, 8 615 37 336.

Parengta 2024 m. birželio 14 d.