Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Socialinės paramos skyrius

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas Socialinės paramos mokiniams skyrimas Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas Vienkartinės pašalpos įsikurti skyrimas ir mokėjimas Privalomosios tarnybos kario vaikui išmokos skyrimas ir mokėjimas Tikslinių kompensacijų skyrimas (slauga, priežiūra) Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, skyrimas ir mokėjimas Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimas Konsultavimas dėl globos (rūpybos) steigimo suaugusiems asmenims Charakteristikos, patvirtinančios moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju - ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas Prevencinės socialinės paslaugos Jonavos rajono savivaldybėje socialines paslaugas teikiančios įstaigos Asmeninės pagalbos poreikio nustatymas ir asmeninės pagalbos teikimas Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą