Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Socialinės paramos skyrius

Socialinių paslaugų planas

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinės pašalpos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

Privalomosios tarnybos kario vaikui išmokos skyrimas ir mokėjimas

Tikslinių kompensacijų skyrimas (slauga, priežiūra)

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas

Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas

Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimas

Konsultavimas dėl globos (rūpybos) steigimo suaugusiems asmenims

Charakteristikos, patvirtinančios moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju - ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas

Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas

Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas

Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas

Prevencinės socialinės paslaugos

Jonavos rajono savivaldybėje socialines paslaugas teikiančios įstaigos

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymas ir asmeninės pagalbos teikimas

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą