Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje

Administracinės paslaugos pavadinimas Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teritorijų planavimo dokumentus derina Nuolatinė statybos komisija

Atnaujinimo data 2024-01-04
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617);

Teritorijų planavimo komisijos darbo tvarkos aprašas patvirtintas 2014 m. gegužės 29 d. Jonavos rajono savivaldybė administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-0819

Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 721 ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
– Nustatytos formos prašymas registruoti TPDR;
– detaliojo plano originali byla su grafiniais ir tekstiniais sprendiniais bei procedūrų dokumentais. Skaitmeninė laikmena su šiais įrašytais ir elektroniniu parašu patvirtintais duomenimis:
1. Detaliojo plano brėžiniai:
1.1.Pagrindinis brėžinys (vektoriniu GIS - dwg formatu) pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją LKS94 sistema.
1.2. Atskiroje byloje įrašyta sklypo galiojimo riba (archyvuota ZIP archyve SHP byla).
2. Elektroniniu parašu pasirašyti ir vienoje elektroninio dokumento pakuotėje ADOC formatu patalpinti:
2.1. Koordinuotas rastrinis ( jpg, tiff formatu) (LKS94 koordinačių sistemoje orientuotas) teritorijų planavimo dokumento brėžinys, skenuotas su patikros žyma.
2.2. Aiškinamasis raštas (doc, docx ar pdf formatu).
Prireikus pateikiama:
– įgaliojimas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą;

2.Teritorijų planavimo dokumento projektas, 2 egz.;

3.Skaitmeninė laikmena su įrašytu teritorijų planavimo dokumento projektu „pdf" arba kitame formate, kuris būtų skaitomas Microsoft Office programomis (pagal susitarimą su planavimo organizatoriumi).

Administracinės paslaugos teikėjas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė

Eglė Galimovienė

tel. 8 349 50196, el. p. egle.galimoviene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vedėja

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 50059, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą – dvipusės sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti