Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimui išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas Jonavos rajono savivaldybės administracija

Paslauga suteikiama fiziniams ar juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, ketinantiems įsirengti požeminio gėlo vandens gavybos gręžinį.

Paraišką požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos 110 kab., Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, atsiuntus paraišką paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu administracija@jonava.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba per e. pristatymas informacinę sistemą juridinio asmens kodo 188769070 adresu.

Parengta išvada požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti išduodama asmeniui, tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos 110 kab., Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.  

Atnaujinimo data 2024-03-20
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paraišką požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti;

2. Įgaliojimą ar kitus atstovavimą patvirtinančius dokumentus, jeigu kreipiasi įgaliotas asmuo ar atstovas;

3. Žemės sklypo planą, žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančius dokumentus;

4. Viešojo geriamojo vandens tiekėjo prisijungimo sąlygas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Savivaldybės vyr. inžinierius Tautvydas Arbutavičius, tel. Nr. +370 349 61347

el. p. tautvydas.arbutavicius@jonava.lt 

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Arnoldas Musteikis, tel. Nr. +370 349 50966, el. p. arnoldas.musteikis@jonava.lt 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų 

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti