Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Santuokos nutraukimo registravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu dėl santuokos nutraukimo arba notaro pranešimu apie patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Santuokos nutraukimas registruojamas sudarant santuokos nutraukimo įrašą. Registruojant santuokos nutraukimą, pavardės buvusiems sutuoktiniams nurodomos remiantis teismo sprendimu, jeigu nutraukdamas santuoką teismas šį klausimą išsprendė, ar notaro pranešimu apie patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Jei teismas nutraukdamas santuoką šio klausimo neišsprendė, buvusiems sutuoktiniams paliekamos santuokos metu turėtos pavardės.

Jei teismo sprendimas priimtas iki 2001 m. liepos 1 d., kreipiantis į civilinės metrikacijos skyrių dėl santuokos nutraukimo įregistravimo, pareiškėjui gali tekti civilinės metrikacijos įstaigai pateikti įsiteisėjusį teismo sprendimą ir sumokėti mokestį, nurodytą teismo sprendime.

Atnaujinimo data 2024-02-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;

Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje;

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo”;

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Jei teismo sprendimas priimtas iki 2001 m. liepos 1 d., kreipiantis į civilinės metrikacijos skyrių dėl santuokos nutraukimo įregistravimo, pareiškėjui gali tekti civilinės metrikacijos įstaigai pateikti:

Įsiteisėjusį teismo sprendimą.

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – atitinkamos užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti – leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas);

Mokamąjį pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava už santuokos nutraukimo įregistravimą.

Atstovavimą patvirtinantį dokumentą, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą, atstovo asmens tapatybės dokumentą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija (dokumentai), kuriuos gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šią informaciją ar (ir) dokumentus):

1. Įsiteisėjęs teismo sprendimas nutraukti santuoką, jeigu jis priimtas po 2001 m. liepos 1 d.;

2. Paslaugos suteikimui reikalinga informacija iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinės bazės.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. (8 349)  50071, 8 615 50358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Justina Botyrienė,

tel. (8 349)  50071, 8 686 63607,

el. paštas justina.botyriene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė,

tel. (8 349) 50071,  8 698 86923,

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt

cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama, jei teismo sprendimas priimtas po 2001 m. liepos 1 d.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti