Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaikus auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui. Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu už kiekvieną paskesnį vaiką. Išmoka vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui mokama nuo vaikų gimimo dienos iki jiems sukaks 2 metai.
Atnaujinimo data 2024-03-19
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas išmokai gauti;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas);

3. vaikų gimimo faktą patvirtinantys dokumentai (jeigu duomenų nėra LR Gyventojų registre);

4. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo; 5. banko sąskaitos rekvizitai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama", gaunami duomenys iš LR Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Aldona Nacevičienė, tel. +370 349 50300, el. paštas aldona.naceviciene@jonava.lt,  kabinetas – 121

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Sidona Valatkevičienė, tel. +370 349 50032, el. paštas sidona.valatkeviciene@jonava.lt, kabinetas – 121

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Kristina Graudinienė, tel. +370 349 50211, el. paštas kristina.graudiniene@jonava.lt, kabinetas – 102

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Agnė Gertman, tel. +370 349 73317, el. paštas agne.gertman@jonava.lt, kabinetas – Ruklos seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Laima Jaščemskienė, tel. +370 349 78032 el. paštas laima.jascemskiene@jonava.lt, kabinetas – Šveicarijos ir Užusalių seniūnijos

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas Darius Freimontas, tel. +370 349 49648, el. paštas darius.freimontas@jonava.lt, kabinetas – Bukonių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Daiva Pauplienė tel. +370 349 35336, el. paštas daiva.paupliene @jonava.lt, kabinetas – Upninkų seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Jolita Gudonavičienė, tel. +370 349 49338, el. paštas jolita.gudonaviciene@jonava.lt, kabinetas – Kulvos ir Žeimių seniūnijos

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Maja Petrova, tel. +370 349 48418, el. paštas maja.petrova@jonava.lt, kabinetas – Šilų seniūnija
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. +370 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai-2/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Paslauga teikiama ir internetu www.spis.lt
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti