Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Žemės sklypo paskirties bei būdo keitimas administracijos direktoriaus įsakymu, žemės sklypo vertės apskaičiavimas
Atnaujinimo data 2024-01-04
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2013, Nr. 76-3824)

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo (Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo)" (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2004, Nr. 152-5545; 2011, Nr. 8-333)

3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą;

2. Žemės sklypo(ų) nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre

3. Pastatų nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre, bei sklypo planas iš kadastro duomenų bylos

4. Žemės sklypo (ų) ribų planas (po kadastrinių matavimų).

Įgaliojimas – jeigu atstovaujama – atstovaujamojo asmens vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas, atstovavimo pagrindas (dokumento pavadinimas, data, numeris, atstovaujamojo asmens duomenys
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą;

2. Žemės sklypo(ų) nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre

3. Pastatų nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre, bei sklypo planas iš kadastro duomenų bylos

4. Žemės sklypo (ų) ribų planas (po kadastrinių matavimų).

Įgaliojimas – jeigu atstovaujama – atstovaujamojo asmens vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas, atstovavimo pagrindas (dokumento pavadinimas, data, numeris, atstovaujamojo asmens duomenys
Administracinės paslaugos teikėjas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Eglė Galimovienė

tel. 8 349 50196, el. p. egle.galimoviene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vedėja

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 50059, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga suteikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti