Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Sutikimų įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę išdavimas (prašymų nagrinėjimas, Tarybos sprendimų projektų rengimas) ir sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, išdavimas (prašymų nagrinėjimas, Tarybos sprendimų projektų rengimas)

Administracinės paslaugos pavadinimas

Sutikimų įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę išdavimas (prašymų nagrinėjimas, Tarybos sprendimų projektų rengimas) ir sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, išdavimas (prašymų nagrinėjimas, Tarybos sprendimų projektų rengimas)

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Valstybinės žemės nuomininkui įkeisti žemės sklypo (jo dalies) nuomos teisę gali tik gavęs rašytinį valstybinės žemės nuomotojo sutikimą. Toks sutikimas duodamas tik tada, kai įkeičiami išnuomotame žemės sklype esantys statiniai ar įrenginiai (jų dalys), ir tik kai valstybinės žemės sklypo nuomininkas tinkamai vykdo pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus.

Žemės nuomos teisė į valstybinės žemės sklypą ar jo dalį gali būti perleidžiama kitiems asmenims tik tais atvejais, kai perleidžiami išnuomotame valstybinės žemės sklype esantys statiniai ar įrenginiai (jų dalys), ir tik kai valstybinės žemės sklypo nuomininkas tinkamai vykdo pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus.

Gavus nuomininko prašymą perleisti žemės nuomos teisę į visą valstybinės žemės sklypą, atliekamas faktinių duomenų patikrinimas vietoje įvertinti, ar valstybinės žemės sklype esantys statiniai ir (ar) įrenginiai yra tinkami naudoti ir yra naudojami pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą jų tiesioginę paskirtį. Kai nustatoma, kad žemės sklype esantys statiniai ir (ar) įrenginiai yra tinkami naudoti ir yra naudojami pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą jų tiesioginę paskirtį, išduodamas sutikimas perleisti žemės sklypo nuomos teisę. Su naujuoju statinių ir (ar) įrenginių savininku pasirašoma valstybinės žemės nuomos sutartis.

Atnaujinimo data 2024-01-08
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimas Nr. 260 ,,Dėl naudojimų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos"

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimas Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“

4. Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą dėl sutikimų išdavimo įkeisti ar perleisti  valstybinės žemės sklypo nuomos teisę.

Asmenys, atsakingi už paslaugos suteikimą

Vilma Tamošiūnienė

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

Tel. 8 349 20 729

El. paštas: vilma.tamosiuniene@jonava.lt 

Administracinės paslaugos vadovas

Erika Glinskaitė

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vedėja tel. 8 349  50 009,

el. paštas erika.glinskaite@jonava.lt 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

El. būdu teikiama paslauga per ŽIS inicijuojamos ŽPDRS paslaugas

(https://www.zpdris.lt; www.planuojustatau.lt)

 

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti