Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Sutikimų pradėti (tęsti) azartinių lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Sutikimų pradėti (tęsti) azartinių lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Jonavos rajono savivaldybės taryba išduoda sutikimus atidaryti ar steigti azartinių lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje. Savivaldybės administracijos Turto ir aplinkos apsaugos skyrius rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl sutikimo vykdyti arba tęsti azartinių lošimų veiklą ir teikią jį svarstyti artimiausiam Savivaldybės tarybos posėdžiui Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka. Sprendimą dėl pritarimo ar nepritarimo parengtam sprendimo projektui priima Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Savivaldybės tarybos patvirtintais azartinių lošimų vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai vertinimo kriterijais ir atsižvelgdama į kartu su sprendimo projektu gautą apibendrintą informaciją. Prašymas atmetamas jo nenagrinėjant, jei azartinių lošimų veiklą planuojama vykdyti vietoje, kurioje Azartinių lošimų įstatymas draudžia azartinius lošimus. Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas prašyme nurodytu būdu

Atnaujinimo data 2024-01-15
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas

2. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. 1TS-156 ,,Dėl azartinių lošimų vietos poveikio kriterijų nustatymo ir prašymų išduoti sutikimus azartinių lošimų veiklai ar jos pratęsimui nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Sutikimo siekianti bendrovė, Savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos prašymą (pridedama) ir prašyme nurodytus duomenis patvirtinančius dokumentus:

  1. Prašymą išduoti sutikimą azartinių lošimų veiklos vykdymui (tęsimui)
  2. juridinio asmens duomenys patvirtinami Juridinių asmenų registro išrašais, bendrovės metiniais pranešimais ir veiklos ataskaitomis;
  3. azartinių lošimų vietos duomenys patvirtinami Nekilnojamojo turto registro išrašais, nuomos, panaudos ar kitos formos sutartimis. Sutarčių turinys laikomas konfidencialia informacija ir negali būti viešinamas;
  4. veiklos, patirties, taikomų prevencinių lošimuose dalyvaujančių asmenų apsaugos priemonių ir bendrovės socialinės politikos duomenys pareiškėjo pasirinkimu gali būti patvirtinami turimais leidimais vykdyti veiklą, bendrovės sprendimais, ataskaitomis ir kitais dokumentais;

    5. jei bendrovę, teikiant prašymą, atstovauja ne jos vadovas, turi būti pateikti atstovavimo teisę suteikiantys bendrovės sprendimai ar įgaliojimai.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos vyr specialistė

Vitalija Bublytė, Tel. (8 349)  20797

El. paštas vitalija.bublyte@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Rasa Kasputienė, tel. 8 349  61056,

el. paštas rasa.kasputiene@jonava.lt 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Daugiau nei  30 kalendorinių dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Paslaugą galima užsakyti elektroniniu būdu, naudojantis  https://www.epaslaugos.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti