Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Nuo 2021 m. sausio 4 d. privačių interesų deklaravimas vykdomas per PINREG (privačių interesų registrą). Pateikti, patikslinti ar papildyti privačių interesų deklaraciją galite VTEK svetainėje adresu https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija

Privačių interesų deklaravimas yra apibrėžtas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ) antrajame skirsnyje.

Tai yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių viešajame sektoriuje, padedanti identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmes ir laiku atlikti visas VPIDĮ numatytas prievoles (deklaruojantiems - nusišalinti, jų vadovams - nepavesti atlikti tam tikrų užduočių, teikti rekomendacijas ir kt.).

Deklaruoti privačius interesus privalu jei:

  • esate valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo ar einate atitinkamas pareigas, nustatytas VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalyje;
  • pretenduojate dirbti valstybinėje tarnyboje ir šią deklaraciją reikalauja pateikti į darbą priimanti institucija ar įstaigoje;
  • kandidatuojate rinkimuose į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius.

Pažymima, kad:

  • privačių interesų deklaravimas yra tęstinis procesas (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu);
  • deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos;
  • deklaruoti reikia aktualius, VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus duomenis;
  • jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Deklaravimo pareigą turi visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

Galiojančios suvestinės Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) ir Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių redakcijos.

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

INTERESŲ DERINIMAS

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI  (informacija iš VTEK svetainės)

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DOVANŲ POLITIKA. ESMINIAI ASPEKTAI.

Kviečiame atlikti testą ir įvertinti savo žinias, ar atskiriate kyšį nuo dovanos?https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkite-zinias/7570