Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Tarybos posėdžio darbotvarkė

KETVIRTOJO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

2023-08-16     10.00 val.

 

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Kuruojantis

komitetas

1.      

Dėl Jonavos  rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo

Mindaugas Sinkevičius, Valdas Majauskas

Visi komitetai

2.      

Dėl 2023 m. balandžio 17 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-75 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Justas Budriūnas

Visi komitetai

3.      

Dėl Jaunuolių skatinimo pasirinkti policijos pareigūno profesiją tvarkos aprašo patvirtinimo

Birutė Gailienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

4.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

Lineta Jakimavičienė

Ekonomikos ir inovacijų

5.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo

Lineta Jakimavičienė

Visi komitetai

6.      

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais, nustatymo

Lineta Jakimavičienė

Ekonomikos ir inovacijų

7.      

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitai

Gitana Gulevienė

Visi komitetai

8.      

Dėl pritarimo projektui „Verslo sklypo vystymas Venecijos k.,  Jonavos rajone“

Gitana Gulevienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Kaimo reikalų

9.      

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. 1TS-167 „Dėl biudžetinės įstaigos Jonavos baseino mokamų paslaugų kainų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo

Aira Kaunietė

Visi komitetai

10.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

Dalia Plaktonienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

11.   

Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos mokinių priėmimo, atlyginimo dydžio už teikiamas paslaugas nustatymo ir gautų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Violeta Kolesnikienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros;

Kaimo reikalų

12.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. 1TS-88  „Dėl Jonavos rajono savivaldybės mokinių maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Violeta Kolesnikienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

13.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1TS-94 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Daiva Ūselienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos

14.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1TS-56 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Daiva Ūselienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos

15.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. 1TS-20 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Daiva Ūselienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos

16.   

Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Daiva Ūselienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos

17.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Eglė Pinkevičienė

Miesto ir infrastruktūros plėtros;

Kaimo reikalų

18.   

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2022 m.

Arnoldas Musteikis

Ekonomikos ir inovacijų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos;

Miesto ir infrastruktūros plėtros;

Kaimo reikalų

19.   

Dėl pritarimo Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2022 m.

Arnoldas Musteikis

Ekonomikos ir inovacijų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

20.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. 1TS-21 „Dėl specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Arnoldas Musteikis

Ekonomikos ir inovacijų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros;

Kaimo reikalų

21.   

Dėl humanitarinės pagalbos skyrimo Chersono srities hromadoms

Jolita Gumaniukienė

Visi komitetai

22.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. 1TS-162 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės valdomų bendrovių strategijų rengimo, atnaujinimo, įgyvendinimo ir pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos ir inovacijų

23.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 1TS-172 „Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos

24.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-83 „Dėl Prisijungimo prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų tvarkymo individualiųjų sistemų įsirengimo sąnaudų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos

25.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 1TS-173 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės sodininkų bendrijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos

26.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1TS-264 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos

27.   

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centrui

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos

28.   

Dėl nekilnojamųjų daiktų likvidavimo ir nurašymo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros;

Kaimo reikalų

29.   

Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

30.   

Dėl pritarimo projektui „Centralizuotos švietimo sistemos sukūrimas Jonavos rajone“

Gitana Gulevienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

31.   

Dėl rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, pirmininko ir pirmininko pavaduotojo paskyrimo

Justas Budriūnas

 

32.   

Dėl rajono savivaldybės tarybos  Etikos komisijos sudarymo

Justas Budriūnas

 

33.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo

Justas Budriūnas

 

34.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. 1TS-101 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų skyrimo“ pakeitimo

Justas Budriūnas