Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Tarybos posėdžio darbotvarkė

SEPTINTOJO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

2024-02-15     10.00 val.

 

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Kuruojantis

komitetas

 

1.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės Kolegijos sudarymo

Justas Budriūnas

Visi komitetai

 

2.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Dovilė Survilaitė

Visi komitetai

Kontrolės komitetas

 

3.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo

Dovilė Survilaitė

Visi komitetai

Kontrolės komitetas

 

4.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo  

Lineta Jakimavičienė

Visi komitetai

 

5.      

Dėl ilgalaikės banko paskolos ėmimo

Lineta Jakimavičienė

Visi komitetai

 

6.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo

Valdas Majauskas,

Lineta Jakimavičienė

Visi komitetai

 

7.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024 m. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos melioracijos programos patvirtinimo

Jonas Marčiukaitis

Ekonomikos ir inovacijų;

Kaimo reikalų

 

8.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Jurgita Serapinė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

9.      

Dėl Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

Arnoldas Musteikis

Miesto ir infrastruktūros plėtros;

Ekonomikos ir inovacijų;

Kaimo reikalų

 

10.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybėje esančių valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga prioritetinio sąrašo patvirtinimo

Arnoldas Musteikis

Kaimo reikalų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros;

Ekonomikos ir inovacijų

 

11.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021m. vasario 11d. sprendimo Nr.1TS-1 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ 1 punkto dalinio pakeitimo

Arnoldas Musteikis

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

12.   

Dėl jaunimo projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo

Daiva Skebienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 

13.   

Dėl pritarimo dalyvauti „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ finansavimo konkurse 

Daiva Skebienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 

14.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2024 metų programos patvirtinimo

Daiva Ūselienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Kaimo reikalų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

15.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų prevencinių, bendrųjų, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Daiva Ūselienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos

 

16.   

Dėl maksimalių socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Jonavos rajono gyventojams dydžių nustatymo

Daiva Ūselienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos;

Ekonomikos ir inovacijų

 

17.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 1TS-12 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Renata Merfeldienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos

 

18.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

Renata Merfeldienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos;

Ekonomikos ir inovacijų

 

19.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo

Renata Merfeldienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos;

Ekonomikos ir inovacijų

 

20.   

Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

Renata Merfeldienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos

 

21.   

Dėl pritarimo projektui „Jonavos rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“

Agnė Šalomskė,

Renata Merfeldienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos;

Ekonomikos ir inovacijų

 

22.   

Dėl pritarimo projektui „Mobilios komandos aprūpinimas įranga Jonavos rajone“

Agnė Šalomskė,

Renata Merfeldienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos;

Ekonomikos ir inovacijų

 

23.   

Dėl pritarimo vykdomam projektui ir savivaldybės indėlio užtikrinimo

Agnė Šalomskė

Ekonomikos ir inovacijų;

Kaimo reikalų

 

24.   

Dėl Kauno regiono plėtros tarybos dalyvio mokesčio metinio dydžio nustatymo

Agnė Šalomskė

Ekonomikos ir inovacijų

 

25.   

Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų kainų nustatymo

Otaras Urbanas

Visi komitetai

 

26.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021m. spalio 7 d. sprendimo Nr.1TS-169 „Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifo dydžio bei maršrute „Jonava-Kaunas“ konkrečių bilietų kainų nustatymo“ 1.1 ir 1.2 papunkčių dalinio pakeitimo

Otaras Urbanas

Visi komitetai

 

27.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr.1TS-116 „Dėl bilietų kainų nustatymo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrute „JONAVA-LEZ (ORO PARKO G.)“ bei bilieto su nuolaida įsigijimo šiame maršrute“1 punkto dalinio pakeitimo

Otaras Urbanas

Visi komitetai

 

28.   

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos paslaugos“

Rasa Kasputienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

29.   

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1TS-63 ,,Dėl viešame aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo

Rasa Kasputienė

Visi komitetai

 

30.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1TS-347 „Dėl Jonavos miesto viešosios pirties ir viešojo tualeto paslaugų kainų nustatymo“ dalinio pakeitimo

Rasa Kasputienė

Visi komitetai

 

31.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Rasa Kasputienė

Visi komitetai

 

32.   

Dėl sutikimo UAB „TOP SPORT“ atidaryti azartinių lošimų automatų saloną

Rasa Kasputienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

33.   

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn

Rasa Kasputienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 

34.   

Dėl valstybės turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rasa Kasputienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

35.   

Dėl turto perdavimo Jonavos „Neries“ pagrindinei mokyklai

Rasa Kasputienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 

36.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023m. gruodžio 21d. sprendimo Nr. 1TS-226 „Dėl socialinio būsto išnuomojimo“ pripažinimo netekusiu galios

Rasa Kasputienė

Ekonomikos ir inovacijų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

37.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz. hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklių patvirtinimo

Erika Glinskaitė

Kaimo reikalų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

38.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo

Erika Glinskaitė

Kaimo reikalų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

39.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo

Erika Glinskaitė

Kaimo reikalų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

40.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinierinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Erika Glinskaitė

Kaimo reikalų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

41.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Erika Glinskaitė

Kaimo reikalų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

42.   

Dėl Jonavos rajono sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Erika Glinskaitė

Kaimo reikalų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

43.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

Erika Glinskaitė

Kaimo reikalų;

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

44.   

Dėl privačios žemės paėmimo visuomenės poreikiams

Erika Glinskaitė

Kaimo reikalų

 

45.   

Dėl siūlymų neprivatizuoti žemės sklypus Jonavos rajono savivaldybėje, Užusalių seniūnijoje

Erika Glinskaitė

Kaimo reikalų

 

46.   

Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Jonavos m. Jonalaukio g., suformavimo

Erika Glinskaitė

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

47.   

Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Jonavos m. Dzūkų g., suformavimo

Erika Glinskaitė

Miesto ir infrastruktūros plėtros

 

48.   

Informacija.  Dėl viešosios įstaigos Jonavos „Vikingai“ ataskaitos teikimo

Aironas Morkūnas

Visi komitetai

 

49.   

Informacija. Dėl Jonavos sporto klubo, VŠĮ ataskaitos teikimo

Vaidas Vaškevičius

Visi komitetai

 

50.   

Informacija. Dėl VŠĮ Jonavos futbolas ataskaitos teikimo

Andrius Krasinskas

Visi komitetai

 

51.   

Informacija. Dėl Jonavos tinklinio sporto klubo „Aušrinė“ ataskaitos teikimo

Lina Krugliakovaitė

Visi komitetai