Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti Savivaldybės administracijos archyve saugomų dokumentų, kuriais patvirtintas tam tikras juridinis faktas, išrašus, nuorašus ar kopijas.
Atnaujinimo data 2024-02-01
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1FEF229DA7C6

2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6

3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.065AB8483E1E?faces-redirect=true

4. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.403754

5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.394402

6. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas arba pagal specialias prašymo formas, nurodytas kitų paslaugų teikimo aprašymuose. Prašymas turi būti pasirašytas.

Būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba kitokius dokumentus, įrodančius teisę gauti informaciją. Jeigu pareiškėjui atstovauja kitas fizinis/ juridinis asmuo, jis privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei atstovavimą liudijantį dokumentą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus archyvo tvarkytoja Agnė Gražulytė, tel. 8 349 59813, el. paštas  agne.grazulyte@jonava.lt

Bendrojo skyriaus archyvo tvarkytoja Violeta Šaltytė, tel. 8 349 59813, el. paštas violeta.saltyte@jonava.lt

Teisės ir personalo skyriaus vyresnioji specialistė Sigita Čepienė, tel. 8 349 50086, el. paštas sigita.cepiene@jonava.lt

Centralizuotos buhalterijos buhalterė Alvyda Kazlauskienė, tel. 8 349 20047, alvyda.kazlauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Vyresn. specialistė Brigita Šlepetienė, tel. 8 349 61040, el. paštas brigita.slepetiene@jonava.lt 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nemokama

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Parsisiųsti