Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

DĖL ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

2019 m. liepos 9 d. Nr. 19-19

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo", 11 punktu, bei atsižvelgdamas į UAB „Kaunas Real Estate" 2019-07-03 prašymą,  n u s p r e n d ž i u

                      pradėti Jonavos rajono Bartonių IV telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Kaunas Real Estate".

                      Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. 50-14, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Kaunas Real Estate" 2019-07-03 prašymas.

                      Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2019-07-26 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

                      Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2019-07-26.

                      Sprendimas dėl Jonavos rajono Bartonių IV telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2019-07-30.

Direktorė

Jolanta Čyžienė