Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KEITIMAS

Parengiamojo etapo dokumentai:

  • Sprendimas dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo. Nr.: 1TS-19. 2014-01-30. (PDF)
  • Planavimo darbų programa. Nr.: 13B-0738. 2013-11-07. (PDF)
  • Informacija apie numatomą SPAV rengimą. Skelbimas. (PDF)

Rengimo etapo dokumentai:

Baigiamojo etapo dokumentai:

  • Informacija apie viešinimą. Skelbimas. (PDF);
  • Viešo svarstymo protokolas (PDF)
  • Viešojo svarstymo ataskaita. (PDF);

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio  21 d. sprendimu  Nr. 1TS-295 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo" patvirtino Jonavos rajono savivaldybės bendrojo plano keitimą.
2018-01-15 Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas registruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt)  Nr. T00081379.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 13B-221 patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo ataskaita skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje TPSIS (www.tpsis.lt).

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 13B-1781 "Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d.  įsakymo Nr. 13B-221  "Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo" pakeitimo" patvirtino Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programą.