Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Dėl tarybos narių nusišalinimų nuo svarstomų klausimų nepriėmimo Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 19

2021-02-11 vykusiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 19, Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai S. Jakimavičius, A. Gasys, R. Osauskas, M. Širvelienė, A. Štombergas, G. Jasiulionis, E. Andrejevas, L. Mediekša, R. Latviūnienė, Ž. Galimovas, K. Macionis, A. Meškauskas, E. Sinkevičius (tik 8 klausimu), B. Platkauskienė, G. Stašionis, V. Šadauskienė, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 1 d. (toliau – Įstatymas) nuostatomis, pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų Jonavos rajono savivaldybės tarybos klausimų Nr. 8 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ bei Nr. 9 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatomis informuojame, kad Jonavos rajono savivaldybės taryba nepriėmė aukščiau paminėtų asmenų nusišalinimų nuo svarstomų klausimų atsižvelgdama į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019-10-30 sprendimo Nr. KS-270 2 p. nuostatas: priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą.