Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Dėl Etikos komisijos sprendimo

Jonavos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija informuoja, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1ir 5 punktais bei 24 1 straipsnio 13 dalies 1 punktu, 2020 m. rugpjūčio 21 d. priėmė sprendimą Nr. IGN-4 ,,Dėl Ginto Jasiulionio skundo“,  kuriame n u s p r e n d ž i a:

Patenkinti visą Pareiškėjo Ginto Jasiulionio skundą ir panaikinti Jonavos  rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2020 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. 8 ,,Dėl Ginto Jasiulionioׅ“.

VTEK, kaip privalomos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka bei terminais.