Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Tarybos darbotvarkės projektas

2021-12-22 13.00 val.

DVIDEŠIMT PENKTOJO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Kuruojantis

komitetas

1.      

Dėl biudžetinės įstaigos Jonavos baseino steigimo

Valdas Majauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

2.      

Informacija dėl VšĮ „Jonavos sporto klubas“ veiklos 2021 m.

Vaidas Vaškevičius,

Justas Budriūnas

Visi komitetai

3.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

4.      

Dėl  Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

5.      

Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo

Rita Trimonienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

6.      

Dėl kultūros projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo

Jurgita Serapinė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

7.      

Dėl turto nurašymo ir likvidavimo

Dalia Venckevičienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

8.      

Dėl  Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo, Asmenų prašymų dėl Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

Violeta Kolesnikienė

Visi komitetai

9.      

Dėl Jonavos rajono savivaldybės privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Violeta Kolesnikienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

10.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 1TS-156 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo

Violeta Kolesnikienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

11.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 1TS-225 dalinio pakeitimo

Agnė Šalomskė,

Vilma Matijošaitienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

12.   

Dėl įmokos mokėtojo atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dalies mokėjimo

Vitalija Bublytė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

13.   

Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine

Vitalija Bublytė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

14.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-83 „Dėl prisijungimo prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų tvarkymo individualiųjų sistemų įsirengimo sąnaudų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Erlandas Andrejevas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

15.   

Dėl 2021 m. vasario 11 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-14 „Dėl Jonavos rajono  2021 m. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos melioracijos programos patvirtinimo“  dalinio pakeitimo

Jonas Marčiukaitis

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

16.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

Vaidas Zakarauskas

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

17.   

Dėl Jonavos rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Vaidas Zakarauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

18.   

Dėl Jonavos r. sav., Upninkų sen., Jurkonių gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo

Vaidas Zakarauskas

Kaimo reikalų

19.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė

Visi komitetai

20.   

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1TS-63 „Dėl viešame aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

Visi komitetai

21.   

Dėl savivaldybės būstų pardavimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

22.   

Dėl turto perdavimo Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Kaimo reikalų

23.   

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos autobusai“

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

24.   

Dėl prašymo perduoti  Jonavos rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypą patikėjimo teise

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

25.   

Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

26.   

Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

27.   

Dėl 2019 m. rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-170 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Remigijus Osauskas

Visi komitetai

28.   

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1TS–167 „Dėl Jonavos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Arnoldas Musteikis

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų