Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Tarybos darbotvarkės projektas

2021-08-05 10.00 val. DVIDEŠIMT ANTROJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

 

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Kuruojantis

komitetas

1.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose ir rinkliavų nustatymo nuostatų patvirtinimo

Lineta Jakimavičienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

2.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1TS-59 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Lineta Jakimavičienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

3.

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais, nustatymo

Lineta Jakimavičienė

Visi komitetai

4.

Dėl 2019 m. lapkričio 21 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-208 „Dėl rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Karolina Petrenčiuk - Naujokienė

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

5.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Arturas Narkevičius

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

6.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės  2020 metų biudžeto įvykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių  patvirtinimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

7.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

8.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 22 d. sprendimo Nr.1TS-158 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

9.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1TS-248 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės ugdymo įstaigų pareigybių (etatų) normatyvų patvirtinimo“ priedų dalinio pakeitimo

Danutė Petronienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

10.

Dėl  mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo  patvirtinimo

Danutė Petronienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

11.

Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Jonavos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

Valentina Demidenko

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

12.

Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo

Ričardas Rusteika

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

13.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1TS-367 „Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei mokamų nemedicininių paslaugų kainyno patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Vidas Kačiušis (taryboje),

Gediminas Ramanauskas

 (komitete),

Valda Surgailė

(komitete)

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

14.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1TS-100 „Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ dalinio pakeitimo

Renata Merfeldienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

15.

Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2021-2022 m. m.  patvirtinimo

Rita Trimonienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

16.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Dalia Plaktonienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

17.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Sergejus Jefimenka

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

18.

Dėl Jonavos kūno kultūros ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Rima Danylienė (taryboje), Regina Stupurienė (komitetuose)

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

19.

Dėl sporto projektų, programų finansavimo nuostatų patvirtinimo

Rima Danylienė (taryboje), Regina Stupurienė (komitetuose)

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų; Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

20.

Dėl Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro reorganizavimo, prijungiant prie Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos, sąlygų aprašo patvirtinimo bei  Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Violeta Kolesnikienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

21.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

Romas Keliauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

22.

Dėl leidimo atlikti kasinėjimo darbus Jonavos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje ir vietinės rinkliavos nustatymo  nuostatų patvirtinimo

Eglė Pinkevičienė

Kaimo reikalų; Miesto reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

23.

Dėl Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo

Vaidas Zakarauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų

24.

Dėl Jonavos r. sav., Kulvos sen., Kulvos gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo

Vaidas Zakarauskas

Kaimo reikalų

25.

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės 2020 -2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitai

Gitana Gulevienė

Visi komitetai

26.

Dėl pritarimo vykdomiems projektams ir savivaldybės indėlio užtikrinimo

Gitana Gulevienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

27.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-214 dalinio pakeitimo

Gitana Gulevienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

28.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

29.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

30.

Dėl akcinės bendrovės „Achema“ perskaičiuotos šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

31.

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos šilumos tinklai“

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Kaimo reikalų;

Miesto reikalų

32.

Dėl savivaldybės būstų pardavimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

33.

Dėl būsto nuomininkų iškeldinimo suteikiant kitas gyvenamas patalpas

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

34.

Dėl sodininkų bendrijos „Posūkis-1“ kelių išpirkimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

35.

Dėl 2015 m. kovo 26 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-63 „Dėl viešame aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

Visi komitetai

36.

Dėl pastato perdavimo

 Jonavos rajono savivaldybės administracijai

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

37.

Dėl pastato perdavimo

 Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybai

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

38.

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

39.

Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

40.

Dėl žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų Jonavos rajono savivaldybėje suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Remigijus Osauskas

Kaimo reikalų;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

41.

Informacija. Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos

Gitana Gulevienė

Visi komitetai

42.

Dėl pritarimo vykdomiems projektams ir savivaldybės indėlio užtikrinimo

Gitana Gulevienė