Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Jonavos miesto darnaus judumo planas

Jonavos miesto darnaus judumo planas

Projektas Nr. 04.5.1-TID-V-513-01-0003

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, su Transporto investicijų direkcija 2017 m. sausio 23 d. pasirašė projekto „Jonavos miesto darnaus judumo plano parengimas" įgyvendinimo sutartį.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" priemonę „Darnaus judumo sistemų kūrimas".

Projekto tikslas – įvertinti pagrindinius visų susisiekimo sistemos naudotojų judumo poreikius, vystyti ir integruoti skirtingus susisiekimo būdus mieste, prioritetą teikiant viešajam keleiviniam ir bevarikliam transportui ir aplinką mažai teršiančiam transportui, subalansuotai išnaudoti miesto erdvę, susisiekimo komunikacijas pritaikant keleiviniam transportui, pėstiesiems ir dviratininkams, plėtoti teikiamas transporto paslaugas ir didinti jų veiksmingumą, didinti miesto aplinkos patrauklumą, gerinti gyvenimo kokybę ir visuomenės sveikatą, didinti eismo saugą ir užtikrinti saugumą, mažinti oro užterštumą, triukšmą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir energijos vartojimą.

Projekto įgyvendinimo metu yra parengtas Jonavos miesto darnaus judumo planas ir suderintas su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Darnaus judumo mieste plano komisija. Plano rengėjai VšĮ „Kelių transporto ir tyrimo institutas". Vadovaujantis parengtu planu, bus įgyvendinamos priemonės, kurios padės mažinti neigiamą automobilių keliamą poveikį, keisti Jonavos miesto gyventojų judumo įpročius ir elgseną, pabrėžiant geresnę gyvenimo kokybę miestuose ir jų prieigose. Planas užtikrins, kad mieste būtų derinami darnios plėtros, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikiai.

Projekto vertė yra 17 545,00 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo lėšos – 14 913,25 Eur, Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 2 631,75 Eur.

 

JONAVOS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANAS su 2023 m. korekcijomis: atsisiųsti

JONAVOS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANAS: atsisiųsti

PLANO  BRĖŽINIAI: atsisiųsti