Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Skelbiama regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ projekto partnerio atranka Jonavos rajono savivaldybėje

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ projekto partnerio atranką.

Paraiškas gali teikti pareiškėjai, turintys juridinio asmens statusą, kurio steigimo dokumentuose (įstatuose arba veiklos nuostatuose) yra nurodytas visuomenės sveikatos stiprinimo, psichikos sveikatos stiprinimo, priklausomybės ligų prevencijos paslaugų teikimas bei atitinkantys kitus, nustatytus reikalavimus.

Remiamos veiklos:

Prevencinės priemonės, stiprinančios visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą: integruoto visuomenės sveikatos priežiūros modelio, inovatyvių visuomenės sveikatos paslaugų sukūrimas ir įdiegimas, rizikos sveikatai veiksnių, lemiančių lėtinių neinfekcinių, užkrečiamųjų ligų, profesinių ligų plitimą, bei naujai atsirandančių grėsmių ir iššūkių valdymo gerinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinėms grupėms didinimas.

Priklausomybės ligų prevencijos (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimo) paslaugų prieinamumo didinimas ir įvairių iniciatyvų tikslinėse grupėse skatinimas (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimas, pasitelkiant pirminės prevencijos ir ankstyvosios intervencijos eksperimentuojantiems ir rizikingai vartojantiems asmenims priemones, orientuotas į rizikos sveikatai veiksnių mažinimą).

Atrankos konkurso tikslas – siekti kokybiško Projekto įgyvendinimo, atrinkti vieną Projekto Partnerį, kuris, kartu su Jonavos rajono savivaldybės administracija užtikrintų kokybiškas paslaugas šiose srityse Savivaldybėje projekto įgyvendinimo ir jo tęstinumo laikotarpiu. Projekto partnerio pagal priemonę Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ atrankos tvarkos aprašas patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 13 B-1171.

Projekto partnerio atrankos paraiška (kartu su pridedamais dokumentais) turi būti pateikiama Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus „viename langelyje“ adresu: Žeimių g.13, Jonava, I aukštas. Darbo laikas: pirmadieniais nuo 8.00 val. iki 18.00 val., antradieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 14.00 val. be pietų pertraukos.

Elektroniniu parašu pasirašyta paraiška su priedais teikiama elektroniniu paštu administracija@jonava.lt laiško temos laukelyje nurodant programos pavadinimą – „Projekto partnerio pagal priemonę „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose Nr. 11-001-02-10-03“ atrankos konkursui“. Paraišką su priedais turi teisę teikti įstaigos/organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Paraiškos pateikiamos ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 17 d. 14 val.

Konsultacijas su atranka susijusiais klausimais darbo dienomis teikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė – Aksana Zacharova, tel. (8 349) 50034, el. p. aksana.zacharva@jonava.lt.