Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“

Projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ A. Reipos nuotr.

Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais „Jonavos rajono socialinių paslaugų centras“ įgyvendindama priemonę „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“, su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija  2023 m. balandžio 21 d. pasirašė projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ įgyvendinimo sutartį dėl projekto lėšų įgyvendinimo ir jau vykdo veiklas.

Projektas įgyvendinamas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinę programą.

Projekto tikslas – prisidėti prie projekto tikslinės grupės – trečiųjų valstybių piliečių, kurie turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimo ir ankstyvosios integracijos.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama: socialinio darbuotojo informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugos; psichosocialinių paslaugų teikimas (asmenų migracijos metu patirto streso bei kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltoms problemoms spręsti); asmeninių kompetencijų integracijai į darbo rinką ugdymas (grupiniai ir individualūs), skirti moterims ir mergaitėms įgalinti; integracijos skatinimo bei nelegalaus darbo mažinimo bendri, skirti ir pabėgėliams ir vietos bendruomenei, renginiai, taip prisidedant prie projekto uždavinio - savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios integracijos trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų.

Projekto vertė yra 41544,59 eurų.  Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų.