Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Projektas „Mokinių įvairovei atvirų klasių sudarymas ir ugdymo organizavimas Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje“

Projektas „Mokinių įvairovei atvirų klasių sudarymas ir ugdymo organizavimas Jonavos Justino... A. Reipos nuotr.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. yra įgyvendinamas projektas „Mokinių įvairovei atvirų klasių sudarymas ir ugdymo organizavimas Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje“. Projektą vykdo Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su Jonavos Justino Vareikio progimnazija.

Projektas vykdomas įgyvendinant LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2023-025 metų strateginio veiklos plano Švietimo programos (programos kodas – 12-003) priemonę Įgyvendinti įtraukųjį švietimą (priemonės kodas – 12-003-03-02-01).

Projekto tikslas – Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje sudaryti vieną atvirąją klasę ir pagal mobiliosios įtraukties modelį organizuoti ugdymą joje.

Projekto eigoje planuojama steigti 0,5 etato antrajam mokytojui ir 1,0 etatą mokytojo padėjėjui, kaip ir numatyta projekto finansavimo sąlygų apraše. Su šių specialistų pagalba pagrindiniam mokytojui bus sudarytos sąlygos tinkamai įgyvendinti „mobiliosios įtraukties modelį“ vienoje iš Jonavos Justino Vareikio progimnazijos klasėje.

Šie specialistai pagal savo kompetencijas ir bendradarbiaudami tarpusavyje dalyvaus klasės mokinių ugdyme, t. y. antrasis mokytojas įgyvendins ugdomąsias veiklas pagal sutartas atsakomybes/teiks mokymosi pagalbą klasėje arba, esant poreikiui, dirbs su mokinių grupe (pogrupiu), o mokytojo padėjėjas teiks mokytojo nustatytą mokymosi pagalbą mokiniams.

Projektu siekiama šių rodiklių:

  1. Įsteigtų įtraukiųjų (atvirųjų) klasių skaičius – 1 vnt.;
  2. Įsteigta pusė antrojo mokytojo (pradinio ugdymo pedagogo) etato ir vienas mokytojo padėjėjo etatas;
  3. Įdiegtų atvirosios klasės ugdymo organizavimo modelių skaičius – 1 vnt.

 

Siekiamas rezultatas: pagerės bendras klasės mokinių pasiekimų lygis, kur projekto pabaigoje ne mažiau kaip vienas klasės mokinys pasieks bent vienu laipteliu aukštesnį pasiekimų lygmenį.

Finansavimas – valstybės biudžeto asignavimai. Projekto vertė pagal finansavimo sutartį – 41 488,00 Eur.