Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

KAUNO G. 13-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

 

Jonavos rajono savivaldybės administracija 2012-02-17 pasirašė projekto „Kauno g. 13 namo modernizavimas" finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-009. Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą".

Projekto pagrindinistikslas – atnaujinti daugiabutį namą, pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes.

Modernizavimo darbus atliko UAB „CCM Baltic". Atnaujinant daugiabutį namą buvo vykdytos energijos vartojimo efektyvumą didinančios veiklos: keičiama stogo danga, apšildomos sienos, cokolis, atstatoma nuogrinda, keičiami seni butų, laiptinių ir rūsio langai, keičiamos lauko durys, įstiklinami balkonai.

Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Projekto vertė – 617 tūkst. Lt (iš jų  - 524 tūkst. Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir 92 tūkst. Lt - gyventojų lėšos).

Projekto veiklos pradėtos 2011 m. liepos 11 d., veiklų pabaiga – 2013 m. spalio mėnesį.

 

                                           Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

 

Kauno g. 13-asis namas