Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai
DUK
DUK

„KAIMUOSE BUS STEIGIAMI UNIVERSALŪS DAUGIAFUNKCIAI CENTRAI“

 

Jonavos rajono savivaldybė įgyvendina du projektus pagal  2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R "Universalių daugiafunkcių centrų steigimas kaimo vietovėse".

Projektų įgyvendinimo metu Batėgaloje, Kulvos sen., ir Žeimiuose bus modernizuotos juose esančios mokyklos, pritaikant jas universalaus daugiafunkcio centro veiklai.

Vykdant projektą „Kulvos seniūnijos universalaus daugiafunkcinio centro įkūrimas Batėgalos kaime" planuojamas universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Batėgalos kaime (Rodžių g. 10, Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos r.), kuriuo siekiama modernizuoti ir plėsti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų infrastruktūrą, sudarant palankias sąlygas tikslinių grupių (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai, Batėgalos bei aplinkinių gyvenamųjų vietovių gyventojai, Jonavos rajono gyventojai) poreikiams.

Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Batėgalos kaime:

- užtikrins aukštesnį ikimokyklinio/priešmokyklinio/pradinio ugdymo ir neformalaus ugdymo paslaugų prieinamumą;

- paskatins kaimo vietovėje gyvenančių asmenų reintegraciją darbo rinkoje;

- sudarys palankesnes socializacijos galimybes.

Universaliame daugiafunkciame centre veiks ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, įsikurs bendruomenės patalpos, veiks biblioteka ir Kultūros namai, bus įrengta treniruoklių salė, kuria galės naudotis vietos ir šalia esančių kaimų bendruomenės.

Projekto vertė - 1 mln. Lt, iš kurių 850 tūkst. Lt sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

 

Vykdant projektą „Jonavos rajono Žeimių pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas pritaikant universalaus daugiafunkcio centro veiklai" numatoma atlikti Jonavos r. Žeimių pagrindinės mokyklos pastato, esančio Mokyklos g. 1, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r., kapitalinio remonto darbus, siekiant pritaikyti pastato patalpas universalaus daugiafunkcio centro veiklai, bei pastato patalpas aprūpinti universalaus daugiafunkcio centro veiklai reikalinga įranga ir baldais.

Įgyvendinus projektą bus:

- pagerintos švietimo sąlygos Jonavos rajono Žeimių gyvenvietėje;

- prieinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos didesniam skaičiui vaikų;

- sudarytos prielaidos didesniam skaičiui ikimokyklinio amžiaus vaikų dalyvauti ugdymo bei mokymo veikloje;

- sudarytos tinkamos, higienos normų reikalavimus atitinkančios sąlygos vykdyti pradinio, pagrindinio ugdymo, kultūrinio švietimo bei sportinio ir rekreacinio švietimo veiklas;

- pagerės švietimo sistemos paslaugų kokybė ir prieinamumas Jonavos rajono savivaldybėje.

Projekto vertė - 1,312 mln. Lt, iš kurių 1,115 mln. skiriamos iš Europos regioninės plėtros fondo.

Universaliuose daugiafunkciuose centruose teikiamos paslaugos leis užtikrinti aukštesnį kaimo vietovių darbo jėgos kompetencijų lygį, kels motyvaciją ir didins socialinę integraciją. Centrų darbuotojai ir iniciatyvinės grupės rengs projektus, kurių realizavimas prisidės prie ryšių su socialiniais partneriais stiprinimo, sudarys galimybes plėtoti įvairesnes vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo ugdymo formas.

 

          Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

 

Batėgala

 

Žeimiai