Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS JONAVOS MIESTE

DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS JONAVOS MIESTE

Projektas Nr. 04.5.1-TID-R-514-21-0003

Jonavos rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas“.

Projekto tikslas vadovaujantis parengtu darnaus judumo mieste planu, kurti subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemas Jonavos mieste. Projektas sprendė viešojo transporto stotelių trūkumo, esamų viešojo transporto stotelių ir dviračių-pėsčiųjų takų neatitikimo gyventojų poreikiams, dviračių transporto infrastruktūros (dviračių garažų, stoginių) nebuvimo ir miesto autobusų nepritaikymo spec. poreikių žmonėms problemas.

Šio projekto metu buvo įdiegtos 5 darnaus judumo priemonės ir 2 intelektinės transporto sistemos: 1) įrengta 20 vnt. informacinių švieslenčių, kartu įsigyjant reikiamą įrangą švieslenčių veikimui užtikrinti; 2) 30-yje autobusų įrengta informacinių priemonių, pritaikytų asmenims su klausos ir regos negalia; 3) pertvarkyta ir įrengta naujų 21 vnt. viešojo transporto stotelių, taip pat įrengta 6 vnt. įvažų prie autobusų stotelių; 4) atliktas dviračių/pėsčiųjų tako tarp Žeimių tako g. ir Kosmonautų g. bei prie Kosmonautų g. 9 namo Jonavoje kapitalinis remontas, pritaikant žmonėms su specialiaisiais poreikiais; 5) atliktas tako nuo P. Vaičiūno g. iki Chemikų g. Jonavoje kapitalinis remontas, pritaikant žmonėms su specialiaisiais poreikiais; 6) įrengta 10 vnt. dešimties vietų stoginių, skirtų dviračių saugojimui; 7) įrengta 17 vnt. dešimties vietų dviračių saugyklų, skirtų dviračių saugojimui.

Bendras projekto finansavimas projekto pabaigoje - 1 222 347,46 Eur, iš jo 1 038 995,34 Eur ES finansavimas, 183 352,12 Eur savivaldybės biudžeto finansavimas.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija