Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Bukonių kultūros centro pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Bukonių kultūros centro pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Projektas Nr. 20KI-KK-17-1-02197-PR001

„BUKONIŲ KULTŪROS CENTRO PASTATO ATNAUJINIMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“

Jonavos rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ projektą Bukonių kultūros centro pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams.

Projekto vertė, numatyta finansavimo sutartyje, yra 256 171,00 Eur, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos 170 000,00 Eur, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos 30 000,00 Eur ir Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos 56 171,00 Eur.

Projekto tikslas – didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą Bukonių kaime, skatinant socialinę ir ekonominę plėtrą. Tikslui pasiekti buvo vykdytas Bukonių kultūros centro pastato kapitalinis remontas, įsigyta garso įranga, šviesos įranga, projektorius, vaizdo kamera, baldai. Kultūros paskirties infrastruktūros atnaujinimas padidins kultūros paslaugų kokybę, prieinamumą bendruomenei, didins kaimo gyventojų iniciatyvumą, prisidės prie verslo aplinkos patrauklumo didinimo, o tai sudarys prielaidas užimtumo bei pajamų lygio augimui kaime.