Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

BAIGTAS PROJEKTAS NR. 08-4.1-ESFA-V-416-02-0004 „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Projektą įgyvendino Jonavos r. savivaldybės administracija kartu su Jonavos r. socialinių paslaugų centru bei Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centru.

„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Jonavos rajono savivaldybėje" projektas pradėtas įgyvendinti 2016 metais ir baigtas š. m. balandžio mėn.  Projekto veiklose, kurios  truko daugiau kaip šešerius metus, dalyvavo 1305 Jonavos gyventojų.

Projekto dalyviai pasinaudojo šiomis paslaugomis: psichologinėmis individualiomis ir grupinėmis, socialinėmis individualiomis ir grupinėmis konsultacijomis, šeimos teisininko paslaugomis, šeimos įgūdžių ugdymo konsultacijomis, sociokultūriniais renginiais, tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo mokymais, individualiomis konsultacijomis tėvystės gebėjime ugdymo ir stiprinimo klausimais, mediacijos bei vaikų priežiūros paslaugomis, asmeninio asistento bei Covid laikotarpiu buvo teikiama paslauga organizuojant pagalbą asmenims (šeimoms) susiduriantiems su gyvenimo sunkumais įtakotais COVID-19 ligos.

Projekto metu populiarios buvo individualios psichologo konsultacijos, kuriomis pasinaudojo 857 asmenys, 269 asmenys dalyvavo individualiose socialinėse konsultacijose, 261 asmuo sėkmingai dalyvavo šeimos įgūdžių ugdymo konsultacijose bei 217 asmenų sėkmingai pasinaudojo mediacijos paslauga. Projekto veiklos nenutrūko ir Covid pandemijos laikotarpiu, specialistų konsultacijos buvo teikiamos nuotoliniu būdu.

Dėkojame visiems dalyvavusiems už geranoriškumą ir nuoširdų bendradarbiavimą projekto vykdymo metu.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius