Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

SKELBIMAS

2010-11-17

Pradėtas rengti žemės sklypo (kad.nr. 4630/0003:135), kiseliškių k., dumsių sen., jonavos r., detalusis planas

   
 
PLANAVIMO PAGRINDAS: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2010-02-26 sutartis Nr. 10/03-157.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Aurimas Šiškauskas, Gerda  Šiškauskienė, Tomas Baronas, Lina Baronienė, Vasca Kiseliova, gyv. Kiseliškių k., Dumsių sen., Jonavos r., atstovaujami Aurimo Šiškausko pagal 2009-08-13 įgaliojimą Nr. 3318) tel.:8~603 33373.
PLANO RENGĖJAS: UAB "Archisetus", Goštauto g. 8, kab. 216, LT-01108 Vilnius, tel. 8~652 11970; el.paštas: archisetus@gmail.com
PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Kiseliškių k., Dumsių sen., Jonavos r. sav.
PLANAVIMO TIKSLAS: Žemės sklypo padalinimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Projekto derinimas ir svarstymas su visuomene bendrąja tvarka.
Informacija skelbiama Jonavos rajono laikraštyje „Naujienos".
Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
PLANAVIMO TERMINAI: planavimo pradžia – 2010 m. IV ketvirtis, pabaiga – 2011 m. III ketvirtis.
Informaciją teikia ir pasiūlymus priima: planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.