Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

SKELBIMAS

2010-11-22

Informacija apie teritorijų planavimą (Šventosios valstybinio ichtiologinio draustinio ribų specialųjį planą)

   
 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą – Šventosios  valstybinio ichtiologinio draustinio ribų specialųjį planą.
Planavimo tikslas – parengti, suderinti ir patvirtinti Šventosios valstybinio ichtiologinio draustinio ribų specialųjį planą (esamo draustinio ribų korektūra) ir, prireikus, individualų reglamentą.
Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. V-229.
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas  vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt
Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 1918, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas g.rascius@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt
Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu  http://www.vstt.lt
Darbų terminai – 2010-09-21–2012-03-21.
Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiųjų planų svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų galima teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenės supažindinimas su ribų ir tvarkymo planų sprendiniais numatomas 2011 m. spalio–2012 m. kovo mėn. Susipažinimo su parengto specialiojo plano projektu ir viešo susirinkimo datos visuomenės informavimo priemonėse bus pateiktos papildomai.