Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

SKELBIMAS

2010-12-21

 

INFORMUOJAME apie bendrąją tvarka parengtą žemės sklypo (kad.Nr. 4630/0003:135), Kisieliškių k., Dumsių sen., Jonavos r., detalųjį planą bei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras

 
 
 
PLANAVIMO PAGRINDAS: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2010-02-26 sutartis Nr. 10/03-157; Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2010-01-15 d. įsakymas Nr.13B-40 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų sutarties sudarymo"; 2010-03-22 patvirtintas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.7A-130-(003/09).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Aurimas Šiškauskas, Gerda  Šiškauskienė, Tomas Baronas, Lina Baronienė, Vasca Kiseliova, gyv. Kisieliškių k., Dumsių sen., Jonavos r., atstovaujami Aurimo Šiškausko pagal 2009-08-13 įgaliojimą Nr. 3318) tel.:8~603 33373.
PLANO RENGĖJAS: UAB "Archisetus", A. Goštauto g. 8 — 216, LT-01108 Vilnius, tel.: 8 652 11970, el. paštas: archisetus@gmail.com.
PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Kisieliškių k., Dumsių sen., Jonavos r. sav.
PLANAVIMO TIKSLAS: Žemės sklypo padalinimas į tris sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2010-12-27 iki 2011-01-24 pas planavimo organizatorių arba plano rengėją.
DETALIOJO PLANO VIEŠA EKSPOZICIJA VYKS: Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13, (IV a. foje), Jonavoje LT-55158, nuo 2011 m. sausio mėn. 10 d. iki  sausio mėn. 24 d.
Informacija skelbiama Jonavos rajono laikraštyje „Naujienos".
Informaciją teikia ir pasiūlymus priima: planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.
VIEŠAS SPRENDINIŲ SVARSTYMAS: 2011 m. sausio mėn. 25 d. nuo 11 iki 12 val. Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13 (IV a. foje), Jonavoje LT-55158.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatorių įgaliotam atsovui arba rengėjui. Pasiūlymai priimami iki viešo sprendinių svarstymo, taip pat susirinkimo metu. Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.