Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Skelbimas

 

PRADEDAMAS RENGTI „Degalinių išdėstymo Jonavos rajone specialiojo plano papildymo dalinis pakeitimas" (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas –Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr.1TS-104).
PLANUOJAMA TERITORIJA: Jonavos rajono savivaldybės teritorija.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13. LT-55158 Jonava, tel.( 8~349) 61394, administracija@jonava.lt.
PLANO RENGĖJAS: UAB "Statybos strategija", Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8~5) 2788433, info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 
įvertinti esamą miesto ir rajono susisiekimo sistemos infrastruktūros būklę ir numatyti:
1. vietas naujoms degalinėms įrengti Turžėnų k., Jonavos r. ir Žemaitės g. 15/P.Vaičiūno g. 34, Jonavos m.
2. esamos degalinės Ručiūnų k., Jonavos r. išplėtimą; 
3. panaikinti specialiajame plane numatytas degalinių vietas prie P.Vaičiūno ir Saulės g. bei prie Žemaitės ir Vaičiūno g. sankryžų, Jonavos m.;
4. nustatyti degalinių statybai planuojamų teritorijų tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemones bei kitus reikalavimus.
Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti plano rengėjui ir organizatoriui raštu per visą dokumento rengimo laikotarpį.
PLANO PARENGIMO TERMINAS: planavimo pradžia–2010 m. sausis, pabaiga–2010 m. liepa
Informaciją teikia:
 
Planavimo organizatoriaus atstovė — Jolanta Daunorienė (tel. (8-349) 53821), el.p. jolanta.daunoriene@jonava.lt
Rengėjo atstovė – Kristina Gaučė (tel. (8-5) 2788433), el.p. kristina@s-strategija.lt